Redigerat: 29.10.2019 - 19:42

Nyckelord: Arbetarskydd

Arbetarskyddsfullmäktig

Arbetarskyddsfullmäktigen representerar alla anställda i frågor som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Var och en har rätt att ställa upp som kandidat i valet av arbetarskyddsfullmäktig och att delta i valet av förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen.

En arbetarskyddsfullmäktig som är medlem i PAM får fortlöpande arbetarskyddsutbildning av PAM och personen har möjligheter att aktivt delta i arbetarskyddssamarbetet inom servicebranschen. Därför är det viktigt att få en PAM-ansluten arbetarskyddsfullmäktig på alla arbetsplatser inom servicebranschen.