Uppgifter om medlemsavgifter till skattemyndigheterna

Fackförbunden är skyldiga att lämna in uppgifter om medlemmarnas medlemsavgifter till skattemyndigheterna.

För att medlemmarnas skatteuppgifter ska vara riktiga är det av största vikt att arbetsgivarna har lämnat in uppgifter om medlemsavgifterna för föregående år till förbundet senast den 31 januari och har redovisat alla medlemsavgifter för föregående år till förbundet i tid.

Uppgifterna ska lämnas in senast den 31 januari.

De arbetsgivare som använder medlemsspecifika referensnummer ska inte lämna in någon separat specificering av medlemsavgifterna.