Nyhet - 04.04.2017 klo 16.00

Ylitalo från PAM: Herrarnas krav på att slopa söndagsarbetsersättningen inom restaurangbranschen är orimlig

Servicefacket PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo är bestört över Samlingspartiets borgmästarkandidat i Helsingfors Jan Vapaavuoris och MaRas vd Timo Lappis påstående om att söndagsarbetsersättningen försvagar Helsingfors dragkraft. Ylitalo påminner om att många finländare även äter på restaurang på söndagar.

Den debatt om slopande av söndagsarbetsersättningen som florerat i offentligheten de senaste dagarna får PAMs Jaana Ylitalo att förundras över vissa kommentatorers kunskaper om den finska restaurangkulturen. En försämring av arbetstagarnas arbetsvillkor löser inte utmaningarna med öppettiderna eller bristen på arbetskraft i branschen.

– En stor andel av restaurangerna i Helsingfors centrum har öppet på söndagar redan nu. Därför förundras jag av denna offentliga debatt. De restauranger som är stängda på söndagar är främst de som fokuserar på affärsgäster. Användarna av dessa tjänster, som exempelvis lunchgäster i form av kontorsarbetare och företagsgäster kommer på vardagar och inte på veckosluten. Jag tror inte att ett slopande av söndagsarbetsersättningen skulle ha någon betydande påverkan på det, söndagsarbetsersättningen inom andra branscher är inte heller ifrågasatt, konstaterar Ylitalo.
Ylitalo påpekar att restauranger vars tjänster riktar sig till en bredare kundkrets, som exempelvis familjer, redan nu har tillräckligt med kunder både i veckorna och på veckoslut och att söndagen fortfarande är en familjedag för många.

– Slopande av söndagsarbetsersättningen skulle enligt PAMs syn inte öka antalet besökare på restaurangerna. Jag tycker att det är viktigt att en så stor andel av befolkningen som möjligt kan njuta av den finska restaurangkulturen. Bakom högklassiga service ligger välmående arbetstagare och en rättvis lön, konstaterar Ylitalo.

Enligt Ylitalo förvränger debatten om framgången för turismen i Helsingfors och påverkan från öppettiderna för restaurangerna i kärncentrum helhetsbilden av hela branschen och betydelsen för landets ekonomi.

– Vanliga restauranger som passar en bredare grupp människors plånböcker besöks redan nu alla dagar i veckan över hela Finland. Dessutom kommer priset för konsumenterna troligen att förbli detsamma oberoende av söndagsarbetsersättningen, säger Ylitalo och fortsätter:

– Restaurangbranschen är en arbetsintensiv bransch, det är ett faktum man inte kan ändra på genom att skära ner på lönen. Branschens övergripande kostnadsstruktur bibehålls oavsett. Det viktiga är att bland annat kunna planera arbetsskiften på rätt sätt på företagen. Vi har restauranger som är mycket framgångsrika, även om söndagsarbetsersättning betalas ut enligt kollektivavtalen. De bästa företagen blir framgångsrika genom att planera sin verksamhet, och restaurangbranschen är inget undantag, påminner Ylitalo.

Ylitalo anser att det bara handlar om kostnadsbesparingar och vinstmaximeringar för arbetsgivarna på arbetstagarnas bekostnad.

– Den skriande bristen på arbetskraft inom restaurangbranschen, lönsamheten eller branschens påverkan på Helsingfors dragningskraft som turistmål kan inte korrigeras genom att försämra arbetstagarnas arbetsvillkor i form av en slopad söndagsarbetsersättning. Med turismen som förevändning försöker man nu försämra arbetstagarnas utkomst, konstaterar Ylitalo.

Nyheten publicerades på finska den 30 mars 2017.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa