Nyhet - 04.04.2018 klo 15.00
Nordiskt samarbete

Webbsajt för nordiska fackförbund inom fastighetsservicesektorn har öppnats

Bekanta dig med Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN:s nya webbplats. Ursprunglig bild: GettyImages.

Bekanta dig med Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN:s nya webbplats. Ursprunglig bild: GettyImages.

Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN, är en nordisk organisation bestående av fackförbund inom fyra branscher: Fastighets-, städ-, försäkrings- och vakt-/säkerhetsbranschen. Framöver kan du följa med branschvisa nyheter från den fackliga sfären på ny samnordisk sajt.

SUN har medlemsförbund i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Färöarna. Tillsammans representerar de drygt 100 000 medlemmar.
Medlemsländerna turas om att vara ordförandeland och i detta nu är Servicefacket PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo ordförande
för SUN.

För att intensifiera samarbetet och smidiggöra informationsgången mellan branschens fackförbund i de olika nordiska länderna har en gemensam webbsajt utarbetats. På sajten kommer att publiceras nyheter av vikt ur nordisk synvinkel och därtill är fackförbunden presenterade kort med tillhörande kontaktuppgifter. Ta del av innehållet på adressen www.serviceunionen.com.

Om SUN
SUN har till uppgift att främja ett fackligt solidariskt samarbete mellan medlemsförbunden och mellan medlemmarna inom respektive bransch.
SUN ska ha fokus på den fackliga och yrkesmässiga utvecklingen och andra förhållanden inom branscherna i respektive medlemsland.
Serviceunionen stöder även medlemsförbund som går ut i laglig konflikt.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa