Nyhet - 17.08.2018 klo 15.16
Samhälle

Webbaserade kassasystem är ett effektivt sätt att bekämpa ekonomisk brottslighet

Enligt PAMs näringspolitiska expert Katri Jakosuo skulle förnyelsen som föreslås av skattemyndigheterna minska ekonomiska brott.

Enligt PAMs näringspolitiska expert Katri Jakosuo skulle förnyelsen som föreslås av skattemyndigheterna minska ekonomiska brott.

Den grå ekonomin kan bekämpas genom att införa fiskala kassasystem, det vill säga kassasystem i realtid. Att övergå till ett sådant system skulle öka skatteintäkterna och främja rättvis konkurrens.

Fiskala kassasystem används redan i 22 länder, varav 15 är medlemmar i EU. PAMs näringspolitiska expert Katri Jakosuo gläder sig över att förnyelse av kassasystemen nu är en aktuell fråga. Skatteförvaltningen stöder frågan och har konstaterat behovet av ett sådant system i sin egen projektrapport.
Det är en nyhet som PAM har efterlyst länge.

”För servicebranschernas framgång vore webbaserade kassasystem ett stort kliv framåt. De förhindrar effektivt svart försäljning. Om man även inför möjligheten att spåra QR-koden på kvittot i kassasystemet ger man även konsumenterna och kunderna möjligheten att kontrollera att betalningarna har
registrerats hos Skatteförvaltningen”, säger Jakosuo.

Skatteförvaltningens arbetsgrupp beslutade sig för att presentera införandet av nya typer av kassasystem i sin projektrapport i juni förra året. Enligt beräkningarna skulle skatteintäkterna kunna öka med så mycket som 120–140 miljoner om nyheten infördes.

”PAM har länge rekommenderat införande av kassasystem i realtid. Vi anser att systemet bör införas så heltäckande som möjligt inom alla branscher. Inom servicebranscherna är betydelsen obestridlig, i synnerhet inom hotell- och restaurangbranschen samt frisör- och skönhetsbranschen, eftersom kontantbetalning fortfarande är vanligt i de branscherna”, konstaterar Jakosuo.

Investeringar i ny kassautrustning betalar sig

Kritiken mot en förnyelse av systemen är att man befarar att det blir dyrt. Jakosuo betonar att man behöver ha en tillräckligt lång övergångstid för införandet av nya verksamhetssätt och system.

”Nyheter kostar. Investeringar i utrustning kräver dock också investering i form av tid från företagens sida. Därför behöver man ha en tillräckligt lång övergångsperiod så att man säkerställer att även enmansföretag och mikroföretag hänger med i förnyelsen”, säger Jakosuo.

Att förankra nya verksamhetssätt inom servicebranscherna gynnar såväl arbetsgivarna som arbetstagarna och konsumenterna och hela samhället. Problemen med den grå ekonomin kostar mer för samhället varje år än de resurser som läggs på att förebygga den.

Att förhindra undvikande av skatt, som leder till en ökning av den grå ekonomin, är önskvärt. Regleringar och att göra det svårare att undvika skatt och bekämpa ekonomisk brottslighet främjar ett rättvist arbetsliv samt stärker arbetstagarnas ställning och verksamhetsförutsättningarna för ärliga företagare.

Ett nytt sorts kassasystem ger möjlighet till övervakning för att bekämpa undvikande av skatt och olika typer av grå ekonomi. I och med ökningen av plattformsekonomin blir det ännu viktigare, eftersom en del av aktörerna i plattformsekonomin i dagens läge inte gör alla lagstadgade inbetalningar.

”Förutom kassaförnyelsen måste man se till att begreppet lönebrott införs i lagen. Man måste göra det olagligt att betala löner som understiger minimilönerna. Ofta går undvikande av skatt och underlöner hand i hand. Därför vore det vettigt att parallellt vidta åtgärder för att förhindra dem”, konstaterar Jakosuo.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa