Nyhet - 17.03.2020 klo 19.59
Arbete och familjeliv

Vissa serviceanställda kan troligen föra sina lågstadieelever till skolan

Lågstadieelever kan ha rätt att delta i närundervisning så att föräldrarna kan utföra uppgifter kritiska för samhällets funktion till exempel inom handel eller städning eller på apotek. Foto: Gettyimages

Lågstadieelever kan ha rätt att delta i närundervisning så att föräldrarna kan utföra uppgifter kritiska för samhällets funktion till exempel inom handel eller städning eller på apotek. Foto: Gettyimages

Stannar du hemma med en skolelev betalas du inte lön men närundervisningen fortsätter för lågstadieelever vars föräldrar arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion.

För att bromsa upp spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupper har regeringen beslutat ställa in närundervisningen i skolor från och med onsdagen 18 mars. 

Detta beslut har inte totalt stängt skolorna utan i skolor ordnas fortfarande förskoleundervisning och närundervisning i årskurserna 1–3 för barn vars föräldrar arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Närundervisning ordnas även för elever som fått beslut om särskilt stöd. Också PAM-medlemmar arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. 

I tisdags publicerade statsrådet en förteckning över dessa branscher. Sådana är bland annat handel, logistikcentraler och transporter, partihandeln Food Service och storkök, säkerhetspersonal i kollektivtrafik (väktare och ordningsvakter), säkerhetskontrollpersonal på flygplatser, läkemedelsförsörjning inklusive aktörer och logistikkedjor samt städ- och rengöringstjänster. Enligt regeringens beslut ska närundervisning säkerställas endast för barn till den personal som är nödvändig med tanke på samhällets funktion. Detta kommer helt säkert att preciseras senare. Ytterligare utgås det från att alla som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det. 

Av familjeskäl har anställda rätt att stanna hemma för att ta hand om ett barn men utan lön. Enligt vissa kollektivavtal får du lön då du vårdar ett sjukt barn men vanligen endast för tre dagar och det rör enbart barn under tio år. Om dina intäkter inte räcker till för nödvändiga utgifter kan du komplettera dem genom att söka utkomststöd hos FPA. 

Inom servicebranscher är det sällan möjligt att distansarbeta. Anställda kan försöka avtala med arbetsgivaren om att använda intjänad ledighet till att vårda barn. 

Läs mer om hur coronavirusepidemin påverkar anställningar. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa