Nyhet - 26.06.2020 klo 12.20
Arbetslagstiftning

Vissa lagstiftningsändringar fortsätter till årets slut

Ändringarna i lagstiftningen fortgår till årets slut. Bild: Gettyimages

Ändringarna i lagstiftningen fortgår till årets slut. Bild: Gettyimages

Ändringar har gjorts i lagstiftningen om sysselsättning och arbetslöshetstrygghet. Med dessa ändringar vill man förbättra möjligheterna för såväl människor som företag att ta sig ut ur svackan som coronapandemin förorsakat. Lagändringarna har nu förlängts till årets slut.

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att förlänga ändringarna i lagstiftningen fram till slutet av år 2020. Lagarna gäller bestämmelser vid permittering och samarbetsförfaranden, liksom rätten till arbetslöshetsförmån för dem som är permitterade och verkar som företagare. Många av ändringarna i arbetslagstiftningen har också förhandlats fram som tidsbestämda paragrafer i PAM:s kollektivavtal.

Undantagen är i kraft främst från 1 april till 31 december 2020.

Arbetsavtalslagen och samarbetsförfarandet

Den 1 april 2020 gjordes ändringar i arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag varefter ändringarna förlängs från och med 1.7.2020 fram till med årets slut.

Tider för meddelande om permittering samt tidsfrister vid samarbetsförhandlingar har förkortats till fem dagar.  

Rätten att permittera en tillsvidare anställd har breddats och det är nu möjligt att häva ett arbetsavtal under prövotiden på grund av ekonomiska och produktionsmässiga grunder. Återanställningsskyldigheten för arbetsgivare har förlängts till 9 månader och gäller för arbetstagare som sagts upp mellan 1 april och 31 december 2020 på ekonomiska och produktionsmässiga grunder.

Fortsättningen av tillfälliga förändringar gäller också för t.ex. förfarandet om självanmälan vid sjukfrånvaro och tidsfrister för anmälan av arbetsskiftslistor. Branschspecifik information hittar du här. När det gäller handelns kollektivavtal kommer en del av de temporära ändringarna att upphöra den 30 juni 2020.

Permitterades rätt till arbetslöshetsförmån

De tillfälliga bestämmelserna i lagen om arbetslöshetstrygghet om t.ex. permitterade arbetstagares rätt till arbetslöshetsersättning och företagares rätt till arbetsmarknadsstöd, har förlängts till och 31 december 2020.

Du kan se de ändringar som gjorts i lagstiftningen på grund av coronaepidemin här.

Tillfälliga ändringar som gjorts i PAM:s kollektivavtal på grund av coronapandemin hittar du här.

FFC:s nyhet om lagändringarna finns här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa