Nyhet - 22.11.2018 klo 14.00
Trakasserier

Visa respekt för personalen – sexuella trakasserier är aldrig ok

Om de anställda ofta stöter på trakasserier i arbetet sjunker deras välbefinnande och motivation i arbetet med tiden. Därför bör problemet inte underskattas. Bild: NU HRCT

Om de anställda ofta stöter på trakasserier i arbetet sjunker deras välbefinnande och motivation i arbetet med tiden. Därför bör problemet inte underskattas. Bild: NU HRCT

Anställda inom hotell- och restaurangbranschen utsätts oftare under lillajultider för sexuella trakasserier och osakligt bemötande. Inför säsongen är det värt att komma ihåg att sakligt bemötande är a och o.

Sexuella trakasserier bör tas på allvar och de måste få ett stopp. De nordiska fackföreningarna inom hotell-, restaurang-, catering- och turistbranschen (NU HRCT) har under de senaste åren satt sexuella trakasserier på dagordningen via kampanjen ”Not on the menu”.

Inför lillajultider ökar sexuella trakasserier dramatiskt och branscharbetstagare utsätts för bland annat tafsande och annat osakligt beteende på arbetsplatsen. Därför vill de nordiska fackförbunden, inklusive PAM, samstämmigt påminna om att det bör råda nolltolerans för trakasserier på arbetsplatsen.

Enligt en rapport sammanställd av NU HRCT, utsätts både kvinnor och män - men kvinnorna värst - för sexuella trakasserier i restaurangbranschen.
Unga kvinnor med frekvent kundkontakt och osäkra anställningsförhållanden är den mest utsatta gruppen. Arbetsmiljön inom restaurangbranschen är sådan att den utsätter arbetstagarna för olika risker vad gäller sexuella trakasserier: alkohol, en kultur som baseras på dricks, oregelbundna arbetstider och uppfattningen att ”kunden har alltid rätt”.

Enligt en enkät som PAM gjorde år 2015 till anställda i serviceyrken hade ca 50 % av alla arbetstagare i turistbranschen upplevt sexuella trakasserier från kunder (vanligast bland yngre arbetstagare och serverings- och restaurangpersonal).

”Sexuella trakasserier är såväl ett jämlikhetsproblem som ett strukturellt problem - ett maktproblem i samhället. Avlägsnandet av sexism kräver långvarigt arbete och samarbete med andra aktörer inom branschen. Eftersom det här är ett så utbrett problem har facket aktivt motarbetat sexuella trakasserier och osakligt beteende inom servicebranscherna”, konstaterar PAMs avtalsexpert Markku Björn.

Våld och trakasserier på arbetsplatsen utgör allvarliga säkerhets- och hälsomässiga problem. Om de anställda ofta stöter på trakasserier i arbetet sjunker deras välbefinnande och motivation i arbetet med tiden. Därför bör problemet inte underskattas, menar Björn.

Han poängterar att huvudansvaret för att förebygga alla former av trakasserier ligger hos arbetsgivarna, som enligt lagen ska garantera sina anställda en säker arbetsmiljö, och sörja för deras hälsa och säkerhet.
Därför vill fackförbunden påminna om att sakligt bemötande förutsätts såväl av arbetsgivarna som av arbetsgemenskapen samt av kunderna inför julsäsongen.

Följ kampanjen på Facebook och under märket #NotOnTheMenu, #aldrigok och #Eikoskaanok på sociala medier.

Förebyggande åtgärder och effektiva policies

är avgörande faktorer för att bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Nedan hittar du en checklista som kan användas på arbetsplatserna i detta arbete och som kan fungera som stöd även för förtroendemän.

• Alla arbetsplatser bör ha fastställda policies och riktlinjer som gör det klart att sexuella trakasserier inte tolereras.

• De fackliga representanterna på arbetsplatsen bör delta aktivt i arbetet för att få bort sexuella trakasserier från arbetsplatsen. Ett nära samarbete mellan arbetsgivare och fackliga representanter är avgörande.

• Det behövs även en tydlig definition av vad chefer och arbetstagare förstår med sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Dessutom är det bra att göra en riskbedömning för att bedöma problemets art och omfattning.

• Genom undervisning och kommunikation kan man säkerställa att policies för förebyggande av sexuella trakasserier effektivt efterlevs i praktiken.

• Arbetsplatsen bör även ha en praxis för rapportering av trakasserier, samt för uppföljning men även för utvärdering av trakasseripolicyn.

Källa: NU HRCT 

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa