Nyhet - 06.10.2015 klo 10.39

Villkoren för alterneringsledighet blir strängare

Kuva:iStockphoto

Kuva:iStockphoto

Alterneringsledigheten som ger många i arbetslivet en chans att pusta ut kommer att inriktas i fortsättningen ännu mer på personer med en lång arbetshistoria.

Alterneringsledighetens maximilängd förkortas från 360 till 180 dagar. Den som tar ut alterneringsledighet ska ha 20 års arbetshistoria medan det tidigare har räckt med 16 år. Alterneringsersättningens nivå ska förenhetligas så att den nuvarande nivån som är 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen kommer att gälla alla alterneringslediga. Den högre 80-procentiga alterneringsersättningen för dem med lång tid i arbetslivet kommer alltså att slopas. Även möjligheten till periodisering slopas och alterneringsledigheten måste tas ut utan avbrott.

Två villkor

De rådande bestämmelserna tillämpas fortsättningsvis om två villkor kan uppfyllas. Alterneringsledigheten måste avtalas före den 31.12.2015 och ledigheten ska börja innan 31 mars 2016.

Regeringens proposition till riksdagen hänför sig till budgetpropositionen för 2016. Propositionen torde godkännas i tisdagens remissdebatt om nästa års budget varefter den skickas till utskottsbehandlingen.

Enligt regeringssekreterare Pekka Paaermaa är servicebranscherna inte bland de flitigaste användarna av den här förmånen.

– De överlägset största användargrupperna hittar man på undervisningssektorn och inom social- och hälsovård, säger Paaermaa.

Besparingarna som gäller alterneringsledigheten finns inskrivna i regeringsprogrammet.

 

 

uutisen-teksti: Marja Ikkala

 

Senaste

Mest lästa