Meddelande Nyhet - 07.06.2019 klo 11.53

Vilka utmaningar möter sommarjobbarna? – Sommarjobbarrådgivaren Liisa Lehtonen svarar på tre frågor

Sommarjobbarrådgivaren Liisa Lehtonen berättar att många ungdomar frågar vilken den lagstadgade minimilönen är. De exakta beloppen för de olika branscherna står ändå inte i lagen utan i kollektivavtalen. Bild: FFC

Sommarjobbarrådgivaren Liisa Lehtonen berättar att många ungdomar frågar vilken den lagstadgade minimilönen är. De exakta beloppen för de olika branscherna står ändå inte i lagen utan i kollektivavtalen. Bild: FFC

Sommarjobbarrådgivaren Liisa Lehtonen berättar att många sommarjobbare undrar vem de kan vända sig till om det uppstår problem på arbetsplatsen. Därför uppmanar hon också förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige att presentera sig för sommarjobbarna.

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo betjänar hela sommaren fram till slutet av augusti – också på svenska. Sommarjobbarrådgivaren Liisa Lehtonen svarar på tre frågor nedan.

Vilka frågor har sommarjobbarna grubblat över den här sommaren?

"Många sommarjobbare har också den här sommaren funderat över frågor som gäller lönen. Många har frågat vilken den lagstadgade minimilönen är. De exakta beloppen för de olika branscherna står ändå inte i lagen utan i kollektivavtalen. Alla sommarjobbare känner inte nödvändigtvis till kollektivavtalen sedan tidigare."

"Det är också många som undrar när man kan inhibera arbetspass som är inskrivna i arbetsschemat. Efter att arbetstagarna har delgetts arbetsschemat så går det vanligtvis att inhibera pass bara genom att parterna tillsammans kommer överens om det. Om arbetsgivaren ensidigt meddelar att ett arbetspass inhiberas så har arbetstagaren rätt att få lön för det passet. Dåligt väder är en vanlig orsak till att arbetspass inhiberas."

Vilka andra saker lönar det sig för sommarjobbarna att komma ihåg?

"Att det är viktigt att göra upp ett skriftligt arbetsavtal är en sak som ofta betonas, och det med rätta. Ett skriftligt, noggrant uppgjort avtal är ett bra sätt att undvika oklarheter. Även om man muntligt kommer överens om vad som ingår i arbetet, så är det inte så lätt att senare komma ihåg allt. Om man senare blir oense om någonting, så kan det vara svårt att bevisa vad man har kommit överens om. Man kan ändå undvika oklarheter genom att noggrant gå igenom det skriftliga avtalet innan man undertecknar det."

"Det lönar sig också att kolla igenom lönespecifikationen för att se att arbetstagaren har fått lön för alla arbetade timmar, och att alla kvällstillägg, söndagsersättningar och eventuella andra tillägg har betalats korrekt. På lönespecifikationen kan man också se vilka skatter, arbetslöshetsförsäkringsavgifter och arbetspensionsavgifter som har dragits av lönen. När man slutar jobba lönar det sig att kontrollera att arbetsgivaren har betalat semesterersättning för de semesterdagar som arbetstagaren inte har tagit ut."

Hurdana råd önskar sig sommarjobbarna på arbetsplatsen?

"Många sommarjobbare känner inte nödvändigtvis till om det till exempel finns en förtroendeman på arbetsplatsen och vem det i så fall är. Därför skulle det vara bra att också ge sommarjobbarna en introduktion i vilka förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som finns på arbetsplatsen. I många situationer kan också de mer erfarna arbetstagarna på arbetsplatsen hjälpa sommarjobbarna."

Den här nyheten har publicerats i Löntagarens nyhetsbrev. Beställ nyhetsbrevet på adressen www.lontagaren.fi/nyhetsbrev om du vill veta vad som händer i arbetslivet i Svenskfinland! Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka.

  • Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper unga sommarjobbare under hela sommaren, vardagar klockan 9–15 på numret 0800 179 279. Rådgivningen betjänar också på svenska. Du kan också skicka in din fråga via formuläret som finns på Sommarjobbarinfos webbplats.
  • På webbplatsen hittar du också svaren på de vanligaste frågorna.
  • Tjänsten Sommarjobbarinfo upprätthålls de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa