Nyhet - 20.09.2019 klo 11.09
Kollektivavtalsförhandlingar

Vilka ändringar önskar du angående arbetsvillkoren inom din bransch? Besvara vår enkät!

PAM:s kärnuppdrag är att förhandla fram kollektivavtal inom servicebranschen. Vilka förändringar och förnyelser önskar du angående arbetsvillkoren i din bransch? Bild: GettyImages.

PAM:s kärnuppdrag är att förhandla fram kollektivavtal inom servicebranschen. Vilka förändringar och förnyelser önskar du angående arbetsvillkoren i din bransch? Bild: GettyImages.

Kollektivavtalsrundan inleds inom kort. Skicka dina hälsningar till dem som sitter vid förhandlingsbordet genom att besvara PAM:s enkät.

På PAM förebereder vi som bäst kommande kollektivavtalsförhandlingar. Som ett resultat av förhandlingarna föds ett kollektivavtal, som görs för en bestämd tid eller för den giltiga kollektivavtalstiden.

I kollektivavtalen bestäms anställningens minimivillkor, såsom löner, arbetstider, lön under sjukfrånvaro, övertids- och helgersättningar osv. Villkoren är minimivillkor som arbetsgivaren måste följa och tillämpa på alla sina anställda.

Med tanke på förhandlingarna ber vi nu om åsikter från medlemshåll om vad arbetsvillkoren inom PAM:s olika branscher borde innehålla. Vi bjuder in dig att besvara en enkät om förbundets följande kollektivavtalsrunda. Berätta för oss om hur arbetsvillkoren borde förnyas och förbättras. Enkäten är öppen fram till 29.9.2019. 

Besvara enkäten på svenska eller finska.

Förhandlingsrundans start skymtar
PAM inleder förhandlingarna om arbetsvillkor för de privata sevicebranscherna tillsammans med arbetgivarförbunden eller med separata företag när kollektivavtalsperioden för respektive avtal lider mot sitt slut. PAM förhandlar om mer än 30 kollektivavtal, bland vilka de största branscherna är handeln, turism-, restaurang- och fritidstjänster samt fastighetsservicebranschen. Kollektivavtalet för såväl handeln som fastighetsservicebranschen är i kraft fram till 31.1.2020 och för turism-, restaurang- och fritidstjänster till och med 31.3.2020.

Kollektivavtalens uppgörande bestäms i lagen om kollektivavtal. Övrig lagstiftning som till exempel arbettidslagen, semesterlagen och arbetsavtalslagen definierar ramvillkoren för innehållet i kollektivavtalen. PAM har förhandlat fram många bättre anställningsvillkor i kollektivavtalen än vad som står i lagen. 

Hur blir ett kollektivavtal till? Ta en titt på PAM:s Wikikort och läs närmare om förhandlingsprocessen här. Bekanta dig även med kollektivavtalet inom din egen bransch här. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa