Nyhet - 12.02.2018 klo 10.02
Kollektivavtalsförhandlingar

Vecka av intensiva förhandlingar

I Åbo samlades en större grupp PAM-medlemmar för att berätta åt allmänheten om vem man talar om då det är frågan om servicebranschens arbetstagare.

I Åbo samlades en större grupp PAM-medlemmar för att berätta åt allmänheten om vem man talar om då det är frågan om servicebranschens arbetstagare.

Diskussionen om förbättring av arbetsvillkoren för PAMs medlemmar är fortsatt intensiv under hela den kommande veckan. Igår på söndagen hade vi en lång maratonsession i förhandlingarna om handeln. Trots det blev vi inte klara. PAMs styrelse uttryckte på lördagen oro över situationen i fastighetsservicebranschen.

PAMs och Finsk Handels förhandlare satt hela söndagen och försökte hitta lösningar på arbetsvillkoren inom handeln. Sent på kvällen konstaterade ordförande Ann Selin att man visserligen kommit framåt i förhandlingarna under dagen, men att det krävs mer arbete för att nå en slutgiltig lösning – så många olösta frågor finns det fortfarande kvar.

Förhandlingarna om handeln fortsätter på torsdag den 15 februari.

PAMs styrelse sammanträdde lördagen den 10 februari för att höra hur det går inom olika branscher. Man uttryckte särskild oro för situationen inom fastighetsservicebranschen och konstaterade att man var redo att fatta ett snabbt beslut om det inte skedde en tydlig förändring i förhandlingspositionerna. Förhandlingarna har pausats sedan torsdag förra veckan. Förbudet mot övertidsarbete i branschen som offentliggjordes då fortsätter. På måndagsmorgonen hade man ännu inte kommit överens om nästa möte.

På Citymarket i Nokia avbröt arbetstagarna arbetet mitt på dagen på lördagen i ett par minuter för att snabba på förhandlingarna och även visa för kunderna vad det egentligen handlar om. Även i Åbo och Helsingfors var PAMs aktiva runt på offentliga platser. Du kan se en video om händelserna i Nokia här.

Förhandlingarna om PAMs näst största avtalsområde, hotell-, restaurang- och fritidsbranschen, fortsätter på onsdagen. På måndag förhandlar vi om arbetsvillkoren för de anställda på apoteket. I början av veckan har vi förhandlingar om arbetsvillkoren för arbetstagarna inom PAMs avtalsbranscher på call centers och Nationalteatern. I slutet av veckan är det förhandlingar om Avecra och nöjesparkerna.

PAMs styrelse sammanträder på fredag för att utvärdera situationen. Även branschkommittéer har sammankallats till ett möte. De består till största delen av förtroendemännen inom branschen. Branschkommittéerna fungerar som stöd till PAMs förhandlare och behandlar förhandlingsresultatet med arbetsgivarförbundet före PAMs styrelse. Styrelsen fattar ett slutgiltigt beslut om att godkänna avtalet.

Kollektivavtalen löpte ut den 31 januari. Det avtalslösa tillståndet har redan pågått i snart två veckor. De stora avtalsområdena som de övriga fackförbunden förhandlar om börjar vara klara. I slutet av förra veckan uppnåddes ett förhandlingsresultat inom bland annat kommunsektorn.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa