Nyhet - 19.01.2018 klo 12.15

Varje PAM-medlem har rätt att delta i den politiska åsiktsyttringen

Enligt Arja Pohjola kan inte arbetsgivaren hindra arbetstagare från att delta i åsikttsyttringen.

Enligt Arja Pohjola kan inte arbetsgivaren hindra arbetstagare från att delta i åsikttsyttringen.

FFC ordnar den 2 februari en politisk åsiktsyttring för att omkullkasta aktiveringsmodellen som väckt stor ilska. PAM är med och opponerar sig mot aktiveringsmodellen.

PAMs styrelse har beslutat att förbundet deltar i den politiska åsiktsyttringen och därmed har varje PAM-medlem rätt att delta likaså.

PAM har fått flera förfrågningar om arbetsgivaren kan hindra en arbetstagare från att delta. Enligt PAMs ansvariga jurist och chef för juridiska enheten Arja Pohjola kan inte arbetsgivaren hindra arbetstagare från att delta i åsikttsyttringen.

"Arbetsgivaren har inte rätt att neka arbetstagarna från att delta i en politisk åsiktsyttring under arbetstid. Däremot har arbetsgivaren rätt att avhålla sig från att betala lön under utebliven arbetstid, men arbetsgivaren kan inte vidta några straffåtgärder. Varje PAM-medlem har själv beslutanderätten att deltar hen eller inte i åsiktsyttringen".

Pohjola ger som råd att ta kontakt med förbundet ifall att det uppstår problem kring detta på arbetsplatsen.

"Var omgående i kontakt med PAMs medlemstjänst som handleder i anställningsfrågor ifall att arbetsgivaren strävar till att förhindra dig från att delta eller om hen bestraffar dig för ditt deltagande i åsiktsyttringen".

FFC ordnar en politisk åsiktsyttring den 2 februari kl. 11 på Senatstorget i Helsingfors. Närmare information om detta finns på PAMs och FFC:s webbplatser samt på evenemangets Facebook-sida.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa