Nyhet - 11.02.2016 klo 09.17

Våren för med sig löneökningar inom många branscher

Löneökningarna som fastställts inför det tredje året av sysselsättnings- och tillväxtavtalet träder i kraft den 1 mars bland annat inom handeln, inom turism-, restaurang- och fritidstjänsterna samt för de anställda vid Avecra.

De apoteksanställdas löner ökar från och med den 1 april.

Inom många av branscherna som ingår i PAM har löneökningarna inför det tredje året av sysselsättnings- och tillväxtavtalet trätt i kraft redan i slutet av år 2015 eller från och med början av år 2016. Lönerna för anställda i nöjes-, tema- och äventyrsparker, i Penningautomatföreningen samt vid Finlands Nationalopera ökade från och med den 1 februari.

Då det gäller löneökningarna för Alkos anställda från och med den 1 mars 2016 har det avtalats att det nya lönesystemet tas i bruk den 1 september 2016. Den generella löneökningen (0,39 %) som är avsedd att börja gälla från och med den 1 mars 2016 används istället för att finansiera systemet. Detta innebär att alla övergår till det nya systemet med samma löneklasser som den 31 augusti 2015.

Lönetabellen för anställda inom handeln under perioden 1.3.2016–31.1.2017 (på finska)

Lönetabellen för anställda inom turism-, restaurang- och fritidstjänster under perioden 1.3.2016– (på finska)

Lönetabellen för apoteksanställda under perioden 1.4.2016–(på finska)

Lönetabellen för anställda vid nöjes-, tema- och äventyrsparker från och med den 1.2.–(på finska)

Löner för Avecras anställda under perioden 1.3.2016–(på finska)

Läs mer här:

Lönetabellerna för alla branscher som ingår i PAM finns här (på finska)

PAM:s kollektivavtal som mobilapplikation(på finska)

Så här ökar lönerna inom servicebranscherna(på finska)

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa