Nyhet - 23.01.2018 klo 18.46

Vanliga frågor och svar om demonstrationen som ordnas 2.2.2018

FFC har bjudit in till en politisk demonstration 2.2 kl. 11 på Senatstorget i Helsingfors. Demonstrationen väcker många frågor och för det här ändamålet har vi samlat svar.

Alla har rätt att uttrycka sin åsikt! Demonstrationen riktar sig mot finländska regeringen – mot dess aktiveringsmodell som särbehandlar människor, skär ned arbetslöshetsunderstödet, ökar byråkratin och förnedrar arbetslösa. 

FFC kräver att aktiveringsmodellen avskaffas och att ytterligare åtstramningar i utkomstkyddet uteblir.    

Demonstrationen är laglig och du har full rätt att delta i den.

FÖRE DEMONSTRATIONEN:

Hur kan jag delta i demonstrationen?
Om du har ett arbetsskift som förhindrar dig från att delta i demonstrationen, meddela i förväg åt din arbetsgivare att du kommer att delta.

Arbetsgivaren har inte rätt att förhnindra dig från att delta och kan heller inte bestraffa dig för din frånvaro.

Demonstrationen riktar sig mot landets regering och dess verksamhet. Det hör till god sed att meddela arbetsgivaren om din frånvaro genast när du vet att du deltar i demonstrationen.

Diskutera frågan med din förtroendeman och ditt arbetslag och delta alla i demonstrationen.

FFC ordnar busstransporter från olika delar av Finland till demonstrationen på Senatstorget

Måste jag meddela åt arbetgivaren i förväg att jag deltar i demonstrationen?

Ja, om demonstrationen eller resorna till och från infaller under din arbetstid. Meddelandet om frånvaro bör ges i god tid åt arbetsgivaren. Likaså bör eventuella avslutande arbeten utföras normalt. 

Kan vem som helst delta i den här demonstrationen?
Alla är välkomna att delta. Det här är en öppen politisk demonstration i vilken alla de som anser att aktiveringsmodellen är dålig kan delta i.


EFTER DEMONSTRATIONEN:

Hur återvänder jag till arbetet?
Efter demonstrationen återvänder du till arbetet enligt den timlista som upprättats tidigare, genast då det är möjligt och med hänsyn till tiden som det går åt för resandet.

EFFEKTER AV DEMONSTRATIONEN:

Får jag lön under demonstrationen?
Arbetsgivaren behöver inte betala lön för den tid du deltar i demonstrationen och då du inte är på jobb.

Ersätter förbundet mig för förlorad löneinkomst?
Nej. Lönebortfall ersätts inte under demonstrationen.

Kan arbetsgivaren häva mitt arbetsavtal om jag deltar?

Ett deltagande i en laglig politisk demonstration får inte förorsaka följder. Det ger inte arbetsgivare rätt att häva eller säga upp ett arbetsavtal eller avsluta anställningsförhållandet för någon på prövotid eller en visstidsanställd. Arbetsgivare får inte diskriminera anställda som deltar i demonstrationen t.ex. då det beslutas om arbetstimmar, arbetstider eller löneförhöjningar. Upplever du att det utövas påtryckning eller hindras du från att delta i åsiktsyttringen, kontakta omedelbart din förtroendeman eller förbundet

Har PAM-medlemmarna ett starkare skydd än icke förbundsanslutna då de deltar i demonstrationen? 
Ja. PAM tryggar sina medlemmars rättigheter. Ifall arbetsgivaren försöker bestraffa för deltagandet i demonstrationen, hjälper PAM sina medlemmar.

Hur kan jag ansluta mig till PAM?
Om du arbetar inom de privata servicebranscherna kan du ansluta dig som PAM-medlem här. Förtroendemannen på din arbetsplats har likaså blanketter för hur du kan ansluta dig.

När träder mitt PAM-medlemskap i kraft?
Ditt medlemskap börjar från att PAM fått anslutningsformuläret (elektroniskt eller på papper). Varje nyansluten medlem får först en bekräftelse från PAM per sms eller post. Den trygghet som medlemskapet innebär träder i kraft från att förbundet fått anslutningsformuläret.

Jag misstänker mitt arbete vara sådant att jag inte kan delta. Vad ska jag göra?
Kontakta din förtroendeman eller förbundet ifall en förtroendeman inte finns på din arbetsplats. Inom PAM-branscher är det i regel möjligt att delta i demonstrationen utan att kriterierna för s.k. nödarbete uppfylls.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa