Nyhet - 23.04.2013 klo 13.15

Valborg och Kristi himmelfärdsdag i turism-, restaurang- och fritidsbranschen

  Arbetstidsförkortning i samband med högtider och helgdagar, sk. JP-dagar.

 

Arbetstagare och chefer inom hotell- och restaurangbranschen får under våren en sk. JP-dag för långfredag, valborg och Kristi himmelfärdsdag, men de som jobbar oavbrutet treskift eller som inte har varit anställda minst en månad innan högtiden eller helgdagen i fråga har inte rätt till arbetstidsförkortning.

Arbetstagaren som har arbetat minst ett helt skift under den vecka som högtiden eller helgdagen i fråga faller på, har rätt till förkortad arbetstid. Arbetsveckan börjar på måndag kl. 00 och avslutas på söndag kl. 24. Om ett skift faller på två olika veckor, anses det höra till veckan där skiftet började.

Med arbetsskiftet sidoställs även kompensationsledighet, X-dag, JP-dag och utbytesledighetsdag (ledighet istället för semesterpenning).

En deltidsanställds JP-ersättning beräknas proportionellt så att den sammanlagda arbetstiden under tre hela treveckorsperioder innan högtiden eller helgdagen i fråga divideras med 45 om inte annat avtalas om längden av denna period enligt kollektivavtalets 30 §.

Semesterns inverkan på arbetstiden under en vecka med söckenhelg

Inverkan på arbetstiden om sex (6) dagars semester infaller på valborgsveckan

Må Ti On To Fre Lö Sö

Må Ti On To Fre Lö Sö

Må Ti On To Fre Lö Sö

L L - L L L -

L

Under perioden infaller det 5 stycken semesterdagar mellan måndag och fredag. Detta förkortar arbetstiden enligt följande: 5 x 7,4 t., dvs. sammanlagt 37 timmar. Under semesterperioden infaller också Kristi himmelfärdsdag som förkortar arbetstiden med 7,4 timmar. Arbetstiden (111 – 44,4) för denna period blir sammanlagt 66,6 timmar.

Inverkan på arbetstiden om sex (6) dagars semester infaller på en vecka med Kristi himmelfärdsdag

Må Ti On To Fre Lö Sö

Må Ti On To Fre Lö Sö

Må Ti On To Fre Lö Sö

L L - L L L -

L

Under perioden infaller det 5 stycken semesterdagar mellan måndag och fredag. Detta förkortar arbetstiden enligt följande: 5 x 7,4 t., dvs. sammanlagt 37 timmar. Under semesterperioden infaller också Kristi himmelfärdsdag som förkortar arbetstiden med 7,4 timmar. Arbetstiden (111 - 44,4) för denna period blir sammanlagt 66,6 timmar.

Förhöjd lön för en vecka med söckenhelg

Arbete under söndagar, helgar- och aftonar före helgdagar

För söndags- och helgarbete betalas grundlön och tilläggen för kvälls- och nattarbete samt tilläggen för ställföreträdare för ansvariga föreståndare med 100 % förhöjning. Sådana helgdagar är bl. a. valborgsdag och Kristi himmelfärdsdag.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa