Nyhet - 14.09.2018 klo 19.00
Kollektivavtalsförhandlingar

Väktarna missnöjda – uttåg från arbetsplatserna

Kollektivavtalsförhandlingarna inom vakthållningen har inte avbrytits men man har heller ingen vetskap om när de fortsätter. Bild: GettyImages.

Kollektivavtalsförhandlingarna inom vakthållningen har inte avbrytits men man har heller ingen vetskap om när de fortsätter. Bild: GettyImages.

Budskapet om att kollektivavtalsförhandlingarna inom vakthållningsbranschen inte framskridit som önskat och att lönefrågan gnagar illa nådde väktarna under torsdagen. På grund av dessa omständigheter kunde man skåda utmarscher på morgonnatten då väktare på Prevent 360 avlägsnade sig från arbetsplatsen mitt under arbetsskiftet.

"Orsaken är ett kraftigt missnöje med att kollektivavtalsförhandlingarna har räckt såpass länge och att PALTA visar sin ovilja att avtala om skäliga löneförhöjningar”, berättar Marko Kauko, Prevent 360:s huvudförtroendeman.

Arbetstagare inom vakthållningen har länge väntat på ett förhandlingsresultat. Branschen befinner sig i avtalslöst tillstånd sedan 1.5.2018. För närvarande tillämpas det gamla kollektivavtalet tillsvidare.

Väktarna marscherade ut även på fredag eftermiddag 14.9. och fortsättning följde måndag 17.9.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa