Nyhet - 18.05.2018 klo 08.26
Kollektivavtalsförhandlingar

Väktarna marcherade ut från arbetsplatserna - arbetsgivarna försvårar kollektivavtalsförhandlingarna

Säkerhetsbranschen är den största av PAMs områden, för vilken det ännu inte finns ett nytt kollektivavtal som resultat av förbundsrundan. Bild: iStockphoto

Säkerhetsbranschen är den största av PAMs områden, för vilken det ännu inte finns ett nytt kollektivavtal som resultat av förbundsrundan. Bild: iStockphoto

Väktare som arbetar på Securitas marscherade ut mitt under arbetsskiftet i Villmanstrand. Orsaken till utmarschen är ett meddelande som arbetsgivarna har gett ut angående kollektivavtalsförhandlingarna, där man förvränger sanningen.

Enligt väktarna har arbetsgivarnas verksamhet försvårat kollektivavtalsförhandlingarna som pågår. Alla Securitasanställda väktare tågade ut mitt under arbetsskiftet torsdagkväll.

”Förhandlingar om arbetsvillkor är en process som förutsätter förtroende. Arbetsgivaren demolerar med sin verksamhet enligt oss den från tidigare sköra förhandlingssituationen", konstaterar väktarnas förtroendeman Jani Kaukinen, som lämnade sitt arbetsskift på hälft.

PAM berättade igår att företag som Securitas och Prevent 360 har delat ut meddelanden till sin personal, där de förvränger sanningen och ifrågasätter rimligheten i arbetstagarsidans förslag. PAMs förhandlingschef Jyrki Sinkkonen förebrår arbetsgivarnas meddelande:

”I meddelandet saknades även arbetsgivarsidans korta, men avgörande försämringslista", konstaterar Sinkkonen.

Säkerthetsbranschen är den sista av PAMs största områden, som ännu inte har ett nytt kollektivavtal som resultat av förbundsrundan. Man har eftersträvat en förhandlingslösning för branschens nya arbetsvillkor i flera etapper sedan april.

Branschens gamla kollektivavtalsperiod utgick 30.4, varefter säkerhetsbranschen befinner sig i avtalslöst tillstånd. Väktarnas kollektivavtal är allmänt bindande. De största företagen inom branschen är Securitas, Avarn och Prevent 360.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa