Nyhet - 01.02.2018 klo 16.29
Kollektivavtalsförhandlingar

Vad menas med övertidsförbud – ta del av anvisningarna här

PAM utlyste övertidsförbudet för fastighetsservicebranschen – förbudet inleds den 1 februari kl. 16 och är i kraft tills vidare.

Idag har Servicefacket PAM:s styrelse beslutat utlysa övertidsförbud för anställda inom fastighetsservicebranschen. Det handlar om en laglig stridsåtgärd. Kollektivavtalet för branschen gick ut igår. Branschen är därmed i avtalslöst läge och då är stridsåtgärder lagliga.

Tidigare idag informerade PAM om förslaget av arbetsgivarna att försämra kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen. Försämringsförslagen och de tröga kollektivavtalsförhandlingarna har gett upphov till stor bestörtning bland anställda inom branschen.

PAM försöker förhandla om kollektivavtalet för anställda inom fastighetsservicebranscher. Kollektivavtalsförhandlingarna mellan PAM och arbetsgivarförbundet Fastighetsarbetsgivarna rf har dock inte avancerat. Med övertidsförbudet försöker vi främja våra mål i förhandlingarna om kollektivavtalet.

Vad innebär övertidsförbudet?
Under förbudet arbetar anställda inte övertid. Under den går anställda inte med på att arbeta övertid då arbetsgivaren föreslår det.

Övertidsförbudet omfattar alla anställda inom fastighetsservicebranschen. Under föbudet accepterar vi inte att det utnyttjas extern arbetskraft eller arbetstagare som kallas till arbete vid behov eller bemanningsföretag.

Under övertidsförbudet vägrar fastighetsserviceanställda arbeta övertid då arbetsgivaren frågar om de kan stanna längre på arbete.

Gå inte med på att arbeta övertid – det är annars också alltid frivilligt
Arbetsgivaren har inte rätt att tvinga anställda att arbeta övertid. Det kan aldrig krävas att anställda ska arbeta övertid eller ändra sina i arbetsskiftsförteckningen antecknade arbetstider. Det är alltid frivilligt att arbeta övertid och anställda måste ge sitt samtycke till övertidsarbete.

Varför utlystes övertidsförbudet?
Servicefacket PAM:s styrelse har utlyst att övertidsförbud inleds den 1 februari kl. 16. Med övertidsförbudet försöker vi främja våra förhandlingsmål och få till stånd uppriktiga förhandlingar med arbetsgivarförbundet. Det handlar om en laglig stridsåtgärd.

Vad är övertidsarbete?
Övertidsarbete är arbete som utförs utöver ordinarie 8 h per dygn och 40 h per vecka. Arbetsgivaren kan inte heller bestämma att det ska göras mertidsarbete upp till 40 h utöver de avtalade 37,5 h i arbetsavtalet. Då det tillämpas ett utjämningssystem kan arbetsgivaren inte ändra den arbetstid som överenskommits tidigare i arbetsskiftsförteckningen.

Jour under övertidsförbudet
Övertidsförbudet påverkar inte tidigare avtalad jour. Under jourtiden görs enbart sådant arbete som inte kan skjutas upp till ordinarie arbetstiden på grund av fara.

Övertidsförbudet och nödarbete
Övertidsförbudet påverkar inte nödarbete (21 § i arbetstidslagen). Det är möjligt att låta göra nödarbete endast under de exceptionella förhållanden som nämns i lagen. Arbetsgivaren ska lämna arbetarskyddsmyndigheten en skriftlig anmälan om orsaken till nödarbetet. I praktiken handlar nödarbete till exempel om sådant arbete som förhindrar uppkomsten av livsfarliga situationer.

När avslutas övertidsförbudet?
Det meddelas separat om avslutandet av övertidsförbudet.

Tilläggsinformation eller stöd
Ta kontakt med din förtroendeman eller PAMs närmaste regionkontor om du har frågor om förbudet. Tilläggsinformation får du även via PAMs servicelinje för medlemskapsärenden, tfn 030 100 620 vardagar kl. 9-16.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa