Artikel - 15.10.2019 klo 14.32
Samhälle

Vad kunde fackförbund göra för klimatet?

På sin fritid får Sanni Vuorinen energi från naturen och organisationsverksamhet. Hon är vice ordförande för Europaunga och styrelseledamot i en studentorganisation. Där kan hon utveckla sina färdigheter i interaktion och kommunikation. Foto: Anna Autio

På sin fritid får Sanni Vuorinen energi från naturen och organisationsverksamhet. Hon är vice ordförande för Europaunga och styrelseledamot i en studentorganisation. Där kan hon utveckla sina färdigheter i interaktion och kommunikation. Foto: Anna Autio

Skiftchef Sanni Vuorinen på Åbo Hesburger sporrar oss att fundera på vad klimatförändringen innebär för anställda och vad fackförbund kunde göra i detta samband.

Påverkan. Jag studerar statsvetenskap och är skiftchef inom restaurangbranschen. Ytterligare har jag varit arbetarskyddsfullmäktig på min arbetsplats. För mig har det alltid varit viktigt att påverka gemensamma frågor. Såväl i arbetarskyddsfullmäktig- som i arbetsledarrollen har jag med mitt agerande kunnat bidra till att skapa en positiv och trygg arbetsmiljö på min arbetsplats. Det har inspirerat mig att göra mer. För tillfället är jag på praktik på PAM-förbundskontoret i samband med mina studier. Under praktiken genomför jag ett projekt om klimatförändringen tillsammans med övriga praktikanter.

Betydelsen av arbetarskydd. Då jag var arbetarskyddsfullmäktig insåg jag hur viktigt det är att se till att arbetsplatsen och arbetsmiljön är trygg för alla. Exempelvis de som arbetar inom restaurangbranschen hanterar heta, skarpa och hala ytor. Arbetet är ofta hetsigt och personalomsättningen stor. Särskilt nya anställda har många frågor om anställningen. Då behövs det stöd från arbetarskyddsfullmäktigen.

Klimatförändringen. På sistone har debatten om klimatförändringen kanske väckt frågor, rädsla och ångest särskilt hos unga anställda. Jag anser att arbetarskyddsfullmäktige kunde diskutera dessa teman med anställda och vidareförmedla deras åsikter. Arbetarskyddsfullmäktige ska naturligtvis inte ensamma svara för detta men de kunde ta upp metoder för att bekämpa klimatförändringen på egna arbetsplatsen, till exempel i samband med svinn, återvinning och energianvändning. I offentligheten debatteras fortfarande på vilken nivå beslut ska fattas och åtgärder vidtas och vem som ansvarar för detta. Nu ska vi skrida från ord till handling – vi har bråttom!

Anställdas intresse. Jag är bekymrad över klimatförändringen och intresserad av hur den kunde bekämpas på ett för alla rättvist sätt. Enligt mig ska fackförbund delta aktivt och påverka diskussionen om klimatförändringen på nationell och internationell nivå. Och uttryckligen så att anställdas intresse tas i betraktande i metoderna för att bekämpa klimatförändringen. Vi får inte glömma detta bland alla andra mål och politiska åtgärder som hänför sig till klimatförändringen.

Vill du bli arbetarskyddsfullmäktig på din arbetsplats? 

Arbetarskyddsfullmäktigen representerar alla anställda i frågor som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Var och en har rätt att ställa upp som kandidat i valet av arbetarskyddsfullmäktig och att delta i valet av förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen.

Var och en har rätt att ställa upp som kandidat i arbetarskyddsvalet och likaså delta i valet av förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen.

Läs mer om arbetarskyddsvalet!

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa