Nyhet - 11.10.2013 klo 15.00

Vad får vi om vi får en centraliserad lösning?

Servicefacket PAM har inlett de branschvisa förhandlingarna som del av det centraliserade sysselsättnings- och tillväxtavtalet.

 

Sysselsättnings- och tillväxtavtalet har kritiserats för de överenskomna allmänna förhöjningarna som är 20 euro under första året och 0,4 procent senare. Det som inte har fått så stor uppmärksamhet är regeringens löfte om incentiv för arbete och om att upphäva tidigare beslut om parterna lyckas komma överens om den centraliserade arbetsmarknadsuppgörelsen.

Utöver sysselsättnings- och tillväxtavtalet mellan arbetsmarknadsorganisationerna har regeringen avtalat om ett strukturpolitiskt program. I programmet ingår flera tiotals förslag som är positiva för arbetstagarna, men det är möjligt att de inte genomförs om det centraliserade sysselsättnings- och tillväxtavtalet uteblir.

– Majoriteten av PAMs medlemmar har heldagsjobb, men vi måste se en större helhet. Risken för arbetslöshet har ökat, och därför är det fint om vi kan fatta beslut som ger trygghet om risken realiseras. Nu måste vi kanske ge lite efter när det gäller löneförhöjningarna, men säkerhetsnätet blir förstärkt i samband med arbetslöshet, konstaterar Antti Veirto, chefen för PAMs samhällspolitista enhet.

– Det är svårt att säga vad som kommer att hända med regeringens handsträckningar, men det är väl ganska klart att om vi inte lyckas med den centraliserade lösningen, ligger hela sysselsättnings- och tillväxtavtalet öppet på bordet igen. Arbetsgivarna vil inte öka arbetspensionsavgifter och vill upphäva pensionsbuffertar, men sysselsättnings- och tillväxtavtalet innebär att avgifterna öker så som tidigare avtalats och att diskussionen om buffertar är avslutad. Med tanke på de kommande pensionerna betyder arbetsgivarens linje ett hasardspel.

Regeringens löften är villkorliga – den centraliserade arbetsmarknadsuppgörelsen måste först bli en realitet. Regeringen är förberedt på följande åtgärdar:

Gränsbeloppen på inkomstskatteskalan som anger inkomstskatten på förvärvsinkomst till staten förhöjs med 1,5 procent i 2014 i alla inkomstklasser förutom för dem som har en högre intekt än 100 000 euro i året

Staten bär skatt av de löneintäkter som överskrider 16 000 euro i året. I dag har statens inkomstskatteskala fem trinn. När inkomsterna öker på grund av inflationen, men om inflationsgranskningen samtidigt uteblir, dvs. om skalans eurobelopp inte förhöjs, måste man betala mer skatt av en viss del av lönen. Regeringen har tidigare beslutat att inte inflationsgranska skalan nästa år. Om arbetsmarknadsparterna kommer överens om den centraliserade löneuppgörelsen, ska skalan inflationsgranskas likväl. I år gjorden inte inflationsgranskningen.

Den ytterligare nedskärningen av  kilometerersättningen i 2014 upphävs

Beslutet att skära ner den kilometerersättning som betalas för att använda egen bil under arbetsresa upphävs.

Enligt det tidigare beslutet ska den högsta ersättningen för användning av egen bil under arbetsresa sänkas till 55 procent av den nu gällande högsta ersättningen, dvs. till 26 cent per kilometer, från början av nästa år. Om detta beslut upphävs, är det förmånlig för dem som kör mer än 15 000 km i året i arbetet. Med arbetskörning menas inte resan mellan hemmet och arbetsplatsen.

Arbetslöshetsdagpenningens självrisktid förkortas från 7 till 5 dagar

De dagar efter arbetsförhållandets slut när man inte får betalt arbetslöshetsdagpenning, ska bli färre än idag. Ekonomin i början av arbetslösheten blir alltså bättre. Med detta vill man uppmuntra att ta emot även korta anställningar.

Den jämkade arbetslöshetsdagpenningen får en skyddsdel på 300 euro

Den jämkade arbetslöshetsdagpenning får en skyddsdel på 300 euro i månaden. Den arbetslöse får alltså ha en inkomst på upp till 300 euro i månaden utan att det påverkar dagpenningen. Då er det lättare att ta emot tillfälliga jobb till exempel genom personaluthyrningsföretag utan att förlora arbetslöshetsskyddet. Om man räknar ut från en dagpenning baserat på en månadslön på 1500 euro, ger en lön på 300 kronor 150 euro mer i handen än tidigare.

I slutet av augusti fick 2 467 PAM-medlemmar utbetalt jämkad arbetslöshets dagpenning och 14 389 mottog inkomstrelaterad dagpenning.

I sysselsättnings- och tillväxtavtalet är det även avtalat att den jämkade arbetslöshetsdagpenningen med arbetslönen inte kan bli högre än 100 % av lönen som utgör grunden för dagpenningen. Nu kan den jämkade arbetslöshets dagpenning och arbetslönen sammanlagd vara högst 90 procent av lönen. Ändringen vill förbättra helhetsinkomsten för dem som arbetar deltid eller som vikarier.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa