Nyhet - 01.04.2019 klo 10.20
Utbildning

Utbildning som uppfyller aktivitetskravet erbjuds PAM-medlemmar

PAM:s kurser uppfyller aktivitetskravet i aktiveringsmodellen, vilket innebär att arbetslöshetsdagpenningen inte nedsätts. Bild: Gettyimages.

PAM:s kurser uppfyller aktivitetskravet i aktiveringsmodellen, vilket innebär att arbetslöshetsdagpenningen inte nedsätts. Bild: Gettyimages.

Från 1 april 2019 kan du visa aktivitet också på andra sätt än via tjänster arbetskraftsmyndigheterna arrangerar. PAM erbjuder därför sina arbetslösa medlemmar kurser som stöder sysselsättning.

Du visar tillräcklig aktivitet om du deltar i tjänster som stöder sysselsättning i minst fem dagar under en granskningsperiod. I tillägg till att du deltar i sådana tjänster kan du visa aktivitet genom lönearbete, företagande och studier. För aktiveringskurser på svenska, se längst ner på sidan.

Aktiveringskurser på finska


PAM-medlemmar kan delta i webbkursen Skicklig arbetssökande från 1 april oberoende av tid och plats. Denna kurs handlar om självständiga studier i en virtuell lärandemiljö vilka i praktiken stöder sysselsättning. På kursen blir du skickligare att söka jobb och finslipar du de handlingar som då behövs. Du får bland annat råd om hur du kan skapa en video-cv och får tips om hur du kan utnyttja olika kanaler för att söka jobb.

Du kan söka till den finska webbkursen här från 1 april. Du genomför kursen på webben i karriärtjänsten hos PAM och allt du behöver för kursen finns där.

På några orter arrangerar PAM dessutom fem dagar långa kursen Digitala färdigheter för arbetssökande. Målet för denna kurs är att uppliva och stärka digitala basfärdigheter som hjälper dig att söka jobb, återvända till arbete och klara dig i arbete. Ett annat mål är att alla deltagare ska finna en stig till arbete som passar just dem. Kursen varar fem dagar från måndag till fredag klockan 12.00–15.15. Den är avsedd för dem som bor på eller nära den ort där kursen arrangeras.

Till den finska kursen Digitala färdigheter för arbetssökande söker du via Arbetarnas Bildningsförbund ABF. Anvisningar finns här.

Kursen arrangeras till exempel på följande orter:

  • Kuopio 6–10 maj
  • Kouvola 2–6 september
  • Lahtis 23–27 september
  • Helsingfors 21–25 oktober

Bägge kurserna uppfyller aktivitetskravet i aktiveringsmodellen, vilket innebär att arbetslöshetsdagpenningen inte nedsätts.

För att deltagande i kurserna ska uppfylla kravet ska din granskningsperiod börja 1 april eller senare. Om förmånstagares granskningsperiod börjar till exempel 26 mars kan de visa aktivitet med dessa kurser först från början av nästa granskningsperiod. Kom ihåg att under samma granskningsperiod visar du aktivitet via åtgärder som antingen främjar eller stöder sysselsättning. Skilda aktivitetsgrupper kan inte kombineras under samma granskningsperiod, till exempel studier och arbete.

Aktiveringskurser på svenska


Kursen Den arbetssökandes digitala färdigheter ordnas 20–24.5.2019 klo 9–12 på JHL-institutet i Helsingfors. Utbildningen riktar sig till arbetssökande och är planerad så att personerna ska uppfylla aktivitetskravet inom aktiveringsmodellen. Deltagarna får ett intyg över deltagandet och får lära sig hur intyget skickas elektroniskt till arbetslöshetskassan.

Målet är att fräscha upp och stärka deltagarnas digitala grundkunskaper för att underlätta arbetssökningen, återgången till arbete och för att klara av arbetet. Kursens mål är också att för varje deltagare hitta en egen för den personen lämplig väg in i arbetslivet. Deltagarna får också lära sig att skriva och skicka en jobbansökan och cv samt de digitala färdigheter som krävs för dessa. De får också lära sig att använda sociala medier i arbetssökningen och hitta information om arbetstillfällen och utbildningar.

Anmälningstiden utgår 6.5.2019 via e-post till kurssisihteerit@jhl.fi. Läs mer här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa