Nyhet - 06.06.2013 klo 00.00

Uppsättning och ändring av arbetsskiftsförteckning under sommaren

  Arbetsskiftsförteckningar på turism-, restaurang- och fritidsbranschen

 

Ändring av arbetsskiftsförteckningar kommer tidvis upp särskilt under sommaren. I synnerhet inom turism-, restaurang- och fritidstjänsterna funderas det ibland om arbetsskiftslistan kan ändras till exempel på grund av ett överraskande regnväder.

Det lönar sig att komma ihåg att enligt turism-, restaurang- och fritidsbranschens kollektivavtal krävs det alltid både arbetstagarens och arbetsgivarens samtycke.

Arbetsgivaren har alltså inte rätt att ensidigt ändra på arbetsskiftsförteckningen till exempel på grund av en oväntad ändring i väderförhållandena eller av andra orsaker.

Arbetsskiftsförteckningar inom handelsbranschen

Vid uppsättning av arbetsskiftslistan ska den anställda ges möjlighet att yttra sin åsikt om listan. Det ska också undvikas att sätta upp onödigt korta arbetsskift. Kortare än fyratimmars skift ska inte förekomma om inte arbetstagarens behov eller ett annat grundad anledning förutsetter det. Arbetstidens förläggnig och fridagar borde variera mellan arbetstagarna.

Arbetsskiftsförteckningen ska delges medarbetarna senast två veckor innan arbetsveckan börjar. När arbetstidens utjämningsperiod är minst nio veckor ska arbetsskiftsförteckning delges senast tre veckor innan arbetsveckan börjar.

Arbetsskiftsförteckningen kan enligt arbetstidslagen ändras på följande sätt:

• med den anställdas samtycke eller av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen och som arbetsgivaren inte hade kännedom till vid uppsättning av arbetsskiftsförteckningen,

• den anställda ska omedelbart få meddelande om ändringen

Efter att den anställda har fått del i arbetsskiftsförteckningen, kan den endast ändras med den anställdas samtycke, eller av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen och som arbetsgivaren inte hade kännedom till vid uppsättning av arbetsskiftsförteckningen. Arbetsgivarens rätt att ensidigt göra ändringar på listan begränsas till situationer där det är nödvändigt att trygga arbetsplatsens produktions-, service- eller annan verksamhet på grund av oförutsedda händelser.

Om arbetstagaren har under ovan beskrivna samrådsförfarandet meddelat arbetsgivaren eller dennes företrädare om skäl som ska tas i aktning (t. ex. antall anställda på skiftet) under uppsättning av arbetsskiftsförteckningen, är dessa orsaker inte oförutsädda och utgör därför inte någon grund för att ändra arbetsskiftsförteckningen.

Om arbetsskiftsförteckningen ändras på grund av en godtagbar orsak ska arbetstagaren omedelbart informeras om ändringen.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa