Nyhet - 05.07.2018 klo 15.03
Arbetslivet

Ungefär hälften av all kontakt som kommer till invandrarnas anställningsrådgivning härstammar från servicebranscherna

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

FFC:s jurist förklarar andelen ärenden från servicebranscherna med det att personer med utländsk härkomst oftast får sin första arbetsplats specifikt inom servicebranchen.

Antalet ärenden som riktats till Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:s Rådgivning för invandrare har fördubblats under tjänstens andra verksamhetsår.

Bland de utländska arbetstagarna som varit i kontakt med den avgiftsfria tjänsten, som öppnades i mars 2016, arbetade ungefär varannan person inom servicebranscherna. Mer än var femte frågade om kollektivavtalet inom fastighetsservicebranschen, 18 procent kring kollektivavtalet inom turism, restaurang- och fritidstjänster, 8 procent om handeln och 3 procent om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

"Det att servicebranscherna syns tydligare är på grund att anställningar inom dessa bransher vanliga och att personer med utländsk härkomst oftast får
sin första arbetsplats inom servicebranscherna. De här branscherna framhävdes också inom rådgivningen under det första verksamhetsåret", konstaterar jurist Sari-Anne Salminen vid Rådgivning för invandrare i ett pressmeddelande från FFC.

Ungefär varannan person som tar kontakt är hemma från Europa - ryska, polska och estniska arbetstagare tog mest kontakt. Den andra största gruppen att kontakta var asiater och som uppgick till ungefär 40 procent.

Ungefär var fjärde som var i kontakt med rådgivningen frågade om sin lön. Fjorton procent kontaktade i ärenden som hänförde sig till anställningens slut medan tretton procent berörde frågor om arbetsavtalet.

FFC:s projekt är en del av Helsingfors stads Arbeta i Finland-projektet som finansieras av Europeiska socialfonden. Också Servicefacket PAM deltar i kostnaderna.

Finansieringen från Europeiska socialfonden tar slut i augusti, men därefter fortsätter FFC den avgiftsfria rådgivningen till årets slut med egen finansiering. FFC:s målsättning är att göra projektet bestående och söker för närvarande finansiering för att projektet ska kunna fortsätt även nästa år.

Rådgivningen för invandrare är öppen på tisdagar och onsdagar kl. 9–11 och 12–15. Du får råd på finska eller engelska.

Du kan ringa numret 0800 414 004 eller skicka e-post till workinfinland@sak.fi.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa