Nyhet - 19.01.2017 klo 15.31

Underteckna inte arbetsavtal som förlänger arbetstiden

Arbetsgivare försöker ändra på timantalen i arbetsavtal. Ett sådant avtal ska du inte underteckna.

Första ändringarna i kollektivavtalen baserade på konkurrenskraftsavtalet trädde i kraft i årsskiftet. Det handlar till exempel om en förlängning av arbetstiden som genomförs på skilda sätt inom olika branscher.

Därför har några arbetsgivare försökt införa det högre arbetstimantalet enligt konkurrenskraftsavtalet i arbetsavtal inom turism-, restaurang- och fritidstjänstebranschen. Enligt Servicefacket PAM ska anställda låta bli att underteckna sådana arbetsavtal.

– Sådana här avtal ska anställda absolut inte underteckna och arbetsgivare kan inte ensidigt ändra på anställningsvillkor, berättar jurist Karoliina Huovila från PAM.

I fjol beslöt PAM, andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer att förlänga arbetstiden enligt det konkurrenskraftsavtal som centralorganisationerna på arbetsmarknaden förhandlat fram.

– Inom PAM:s branscher förlängs arbetstiden uttryckligen med framtida ändringar i kollektivavtalen – inte via enskilda arbetsavtal. I vissa fall kan det dock vara motiverat att granska arbetstidsvillkoret i ett enskilt arbetsavtal. Ingen kan tvingas att öka antalet timmar i sitt arbetsavtal. Förlängningen av arbetstiden gäller endast arbetstidsvillkoren enligt kollektivavtalen.

Enligt de tillämpningsanvisningar som förbunden tagit fram för till exempel förhandlingsresultaten inom handel är arbetsavtalsbestämmelser som förlänger arbetstiden ogiltiga och ska det fortsättningsvis antecknas i arbetsavtal att arbetstiden är 37,5 timmar.

– Det finns inget tvång att förlänga arbetstiden men om man går in för detta så sker det via arbetstidssystemen i kollektivavtalen. Anställda behöver inte heller gå med på eventuella förslag av arbetsgivare att förlänga arbetstiden, fortsätter Karoliina Huovila.

Om din arbetsgivare ändå kräver att du ska underteckna ett nytt arbetsavtal kontakta då din förtroendeman eller rådgivningstjänsten på facket.

Nyheten har uppdaterats och kompletterats med kommentarerna från Karoliina Huovila den 19 januari kl. 15.31. Nyheten publicerades för första gången den 30 december 2016 kl. 15.05.

 

 

uutisen-teksti: Tiina Ritala

 

Senaste

Mest lästa