Nyhet - 09.05.2014 klo 14.00

Undersökning: Nästan tre av fyra löntagare ämnar rösta i EU-valet

En klar majoritet av finländska löntagare önskar att EU tar ett mer aktivt tag i saker som rör arbetstagarnas rättigheter, visar en undersökning som facket har gjort.

En helt klar majoritet av finländska löntagare önskar att EU tar ett mer aktivt tag i saker som har att göra med arbetstagarnas rättigheter, visar en färsk undersökning som facket har gjort om EU-valet. Löntagare önskar att lagstiftningen inom den europeiska unionen definierar en maximiarbetstid för alla arbetstagare samt minimivilkor vid anställning och anställningsskydd.

Upp till 71 procent av de svarande säger att de med säkerhet eller sannolikt ska rösta i EU-valet. Siffran är stor om man jämför det med röstningsaktiviteten inom förra eurovalet: under 2009 var röstningsprocenten i EU-valet i Finland bara 40,3. Enligt undersökningen är röstningsivern stor speciellt i högre åldersgrupper och på högre utbildningsnivåer.

Enligt undersökningen väljs kandidaten hellre på grund av kandidatens personliga åsikter (57 %) än på grund av partiet (36 %). Upp till 37 % av de svarande visste inte under undersökningstidpunkten, vilket parti de ska rösta på.

Enligt undersökningen önskar väljarna att europarlamentarikerna satsar i framtiden mer på social- och hälsovårdsfrågor, frågor som rör löntagarnas rättigheter samt miljöfrågor. Väljarna stödjer också starkt harmoniseringen av arbetslivets spelregler. Ca. tre av fyra (72 %) av de svarande tyckte att EU skal ha ett anställningsskydd på ett visst minstanivå som är bindande för alla medlemsländer. Klart över hälften (62 %) av de svarande är helt eller delvis av den åsikt att EU ska ha en enhetlig arbetstidslagstiftning som definierar maximiarbetstiden.

Undersökningen gjordes blant 26 fackförbund, och 2 224 medlemmar från dessa svarade. Svarstiden var 17.3.–2.4.2014. Undersökning gjordes på initiativ frånlöntagarnas gemensamma kampanj Röster från Finland och genomfördes av Aula Research Oy.

I Finland är valdagen söndag den 25 maj. Förhandsröstning är 14.–20.5.

EU-valundersökningensmaterial

Valmaskin för arbetslivsfrågor (Röster från Finland -kampanj)

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa