Nyhet - 04.11.2019 klo 14.08
Lön

Tvist om lönesänkning och uppsägning slutade i vinst

Arbetsgivaren sänkte ensidigt lönerna till personalen med ett par dagars varsel. Anställde bestred lönesänkningen. Bild: Gettyimages.

Arbetsgivaren sänkte ensidigt lönerna till personalen med ett par dagars varsel. Anställde bestred lönesänkningen. Bild: Gettyimages.

Enligt tingsrätten är arbetsgivaren ersättningsskyldig eftersom denne ensidigt beslutat sänka lönen till sina anställda. Arbetsgivaren påstod att hela personalen gått med på detta och att det avtalats om sänkningen.

Helsingfors tingsrätt har gett en positiv dom i ett fall om lönesänkning. I fallet krävdes också ersättning av arbetsgivaren för att anställningen upphört då anställde sade upp sig på grund av lönesänkningen.

Anställde hade en längre tid arbetat på heltid på ett lagerföretag med ett tillsvidareavtal som ställde fast månadslönen till anställde.

Under dagarna mellan julen och nyåret 2016 hade arbetsgivaren meddelat personalen att företaget beslutat sänka lönerna för att minska personalkostnaderna. Arbetsgivaren motiverade beslutet med företagets ekonomiska situation men samtidigt meddelades att företaget inte kommer att gå i konkurs. Arbetsgivaren hade ytterligare meddelat att anställda kan söka nytt arbete om de inte går med på lönesänkningen.

Från och med 1 januari 2017 sänkte arbetsgivaren lönen till anställde från 2 409,60 till 2 224,00 euro med en ensidig anmälan och utan att följa uppsägningstiden. Lönesänkningen var därmed 7 %.

Eftersom anställde inte godkände lönesänkningen meddelade anställde arbetsgivaren att hen börjar söka nytt arbete och kommer att säga upp sig på grund av att arbetsgivaren brutit mot arbetsavtalet i och med lönesänkningen. Anställde sade sig också kräva den lön som inte betalats.

I början av 2017 framförde anställda på arbetsplatsen aktivt att arbetsgivaren inte har rätt till kollektiva lönesänkningar utan arbetsgivaren ska utnyttja andra alternativ. De hade försökt ta reda på sina rättigheter och kontaktat fackförbundet. Anställda hade också försökt förhandla med arbetsgivaren med förhoppningen att denne återkallar lönesänkningen.

Därefter meddelade anställde åter att hen inte godkänner och kommer att bestrida lönesänkningen. Samtidigt hade anställde krävt att arbetsgivaren betalar lönefordringarna i samband med slutlönen men arbetsgivaren hade inte gått med på detta.

I sin dom noterar tingsrätten att arbetsgivare inte kan ensidigt sänka lönen till anställda ens om det finns en grund för uppsägning. Löner kan sänkas endast om sänkningen tillsammans med andra tillgängliga saneringsåtgärder är nödvändig för att säkerställa företagets verksamhetsförutsättningar. I första hand ska arbetsgivaren utnyttja andra saneringsåtgärder såsom permitteringar, billigare lokaler och uppsägningar.

Företagets situation berättigade inte att sänka lönerna eftersom arbetsgivaren hade nyanställt samtidigt med lönesänkningen.

Enligt domen ska arbetsgivaren betala anställde såväl lönefordringar, semesterersättningar och lön för väntetiden som ersättning för att anställningen upphört på grund av ett väsentligt avtalsbrott. Lagerföretaget dömdes att för ogrundat upphävande av arbetsavtal betala anställde ersättning på 7 228,80 euro inklusive anställdes rättegångskostnader enligt 12 kapitlet 2 § i arbetsavtalslagen.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa