Nyhet - 13.02.2019 klo 15.00
Medlemsservice

Tusentals oenigheter reds ut, endast en bråkdel förs vidare till domstolen

Bild: PAM:s arkiv / Marja Seppälä

Bild: PAM:s arkiv / Marja Seppälä

Ifjol fick PAM ungefär 50 000 förfrågningar angående anställningsärenden. Cirka 1000 tvister avancerade till behandling. Merparten av tvisterna reds ut på arbetsplatserna eller på PAMs regionkontor innan en domstol åtar sig saken.

PAM:s medlemskår är stor och sålunda hinner det uppstå rejält med svåra och diffusa situationer, löneoklarheter eller felande ersättningar samt övriga tvistefrågor under årets gång. År 2018 fick PAM ungefär 50 000 förfrågningar angående anställningsärenden, varav merparten kom per telefon. Även PAM:s förtroendemän hjälper medlemmarna i olika frågor, men dessa saknar vi statistik över.

Om ett anställningsärende, som PAM får vetskap om, inte löses genom förhandling eller genom att diskutera på arbetsplatsen, kan ärendet anges som en oenighet i PAM:s register över meningsskiljaktigheter. Vanligtvis är det en av ombudsmännen på PAM:s regionkontor som reder ut tvisten med olika förfaringssätt. Antalet dylika meningsskiljaktigheter uppgick till 927 ifjol.

Om en uppsägning bedöms till exempel som obefogad eller man har en misstanke om arbetarskyddsbrott eller diskriminering, och saken inte skulle redas ut på annat sätt, kan PAM ge rättshjälp år medlemmen. Under år 2018 gick dock endast 112 fall vidare till domstolen, det vill säga 0,2 procent av 50 0000 förfrågningar. Därtill har man förhandlat fram en lösning i över hälften av dessa tvistefrågor före den egentliga rättegången inletts. PAM-medlemmarna belastar sista slutligen rättsinstanserna rätt lite, då man betraktar antalet ärenden som reds ut under årets gång.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa