Nyhet - 08.12.2015 klo 15.26

Trepartsarbetsgrupp bereder lagstiftningsreformer rörande lokala avtal

Regeringen tillsätter en trepartsarbetsgrupp för att bereda lagstiftning rörande lokala avtal och att främja personalens ställning. Enligt FFC medför reformen både möjligheter och risker.

Enligt näringsminister Olli Rehn (Cent) tar man hänsyn till ingående av lokala avtal inom ramen för kollektivavtalen som den främsta formen av lokala avtal i lagberedningen.

– Arbetet fortsätter i en anda av avtalssamhälle. Lokala avtal och personalens ställning går hand i hand och är ett villkor för att stärka förtroendet inom företagen, sade Rehn på ett informationsmöte på tisdagseftermiddagen.

Arbetsgruppen förbereder även ändringar i arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen och lagen om studieledighet, i syfte att trygga lika möjligheter för arbetsgivare som följer allmänt bindande kollektivavtal, det vill säga icke-organiserade arbetsgivare, att ingå lokala avtal med utgångspunkt i bestämmelserna för lokala avtal i kollektivavtalet. Arbetet utförs med utgångspunkt i den rapport som utredningsman Harri Hietala kom ut med i oktober.

Enligt justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Saf) har man även för avsikt att utöka möjligheterna till lokala avtal om löner.

– Det är inte tvingande – man behöver inte avtala om lönerna lokalt om man inte vill eller förmår göra det. Avtal handlar om att komma överens, inte om att diktera. Man måste också se till att det blir jämlikt, sade Lindström.

– Det centrala är förtroende. Det är en absolut förutsättning. Att bygga upp förtroende tar tid, och det kan raseras på ett ögonblick, tillade Lindström.

FFC ser både möjligheter och risker med reformen.

– Den får inte öka konkurrensen mellan företagen på ett sätt som gör att man trampar på arbetstagarnas arbetsvillkor. Ytterligare en risk kan vara utnyttjande av utländsk arbetskraft och att arbetsgivarens dikteringspolitik stärks, tror Annika Rönni-Sällinen, chef för kollektivavtalsfrågor på FFC.

Rönni-Sällinen betonar att utökade lokala avtal inte får medföra lönerea. FFC:s utgångspunkt är att lokala avtalen läggs till via kollektivavtalen.

– Man får inte skapa en omkörningsfil i lagstiftningen som gör kollektivavtalen som tryggar minimivillkoren för arbetstagarna ogiltiga.

För att det ska fungera med lokala avtal behöver löntagarna utökade representativa rättigheter och utbildning.

– Det är bra att även en starkare ställning för personalen är med på arbetsgruppens agenda och balanserar reformen, konstaterar Rönni-Sällinen.

Arbetsgruppen ska bli färdig med arbetet den 15 mars. Efter det går lagförslaget ut på remiss. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i maj 2016. Målet är att reformerna ska träda i kraft i september 2016.

Arbetsgruppen leds av arbets- och näringsministeriets överdirektör Pekka Timonen. I arbetsgruppen ingår det representanter från finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland, Kommunarbetsgivarna, Statens arbetsmarknadsverk, FFC, STTK och Akava. Kyrkans avtalsdelegation deltar som expertmedlem.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa