Nyhet - 08.01.2020 klo 13.00
Arbetsvälmående

Trender inom arbetarskyddet dryftas i nytt forum - deltagare söks bland arbetarskyddsfullmäktige

Forumet verkar i huvudsak via nätet och handledning ges för användningen av How Space -plattformen, berättar PAM:s miljöexpert Erika Kähärä. Bild: Eeva Anundi

Forumet verkar i huvudsak via nätet och handledning ges för användningen av How Space -plattformen, berättar PAM:s miljöexpert Erika Kähärä. Bild: Eeva Anundi

Ett nytt arbetarskyddsforum har skapats i PAM för arbetarskyddsfrågor. Enligt PAM:s Erika Kähärä är syftet att snabbt få kännedom om trender och fenomen inom arbetarskyddet.

Arbetarskyddsärenden behandlas under perioden 2020–2023 i ett nytt arbetarskyddsformu i PAM. Till forumet väljs 30–40 arbetarskyddsfullmäktigen. Valen görs på basis av förslag från fackföreningarnana, men intresserade kan även själva söka sig till forumet. Ansökningstiden pågår ändra fram till nästa veckas fredag den 17 januari.

”Viktigt är att det finns ett intresse för arbetarskyddsfrågor och en vilja att utveckla arbetsomgivniingen i servicebranscherna”, säger PAM:s arbetsmiljöexpert Erika Kähärä.

Önskan är att få alla arbetarskyddsrepresentanter inom större företag med så att olika arbetsplatsers arbetarskyddsärenden skulle kunna dryftas tillärckligt brett och därför är det önskvärt att även mindre arbetsplatser deltar. 

Forumet har som uppgift att samla och dela information om frågor om berör skydd i arbetet samt arbetstagarnas hälsa och välmående.

"Tack vare det kan vi snabbare få nys om nya fenomen och trender som hänför sig till arbetsskyddet", menar Kähärä.

Arbetarskyddsforumet verkar i huvudsak via en elektroniska plattform. Plattformen möjliggör en dialog när det passar för dig  och senare i virtuella träffar i realtid.

”En gång i året sammanträder arbetarskyddsforumet och därtill för en gemensam arbetsträff”, Kähärä säger.

Tidigare har arbetarskyddsfrågor behandlats i PAM i samma kommitté där man har dryftat om även jämlikhetsfrågor. 

Sök med till forumet!

Skicka en ifylld ansökningsblankett till avtalsenhete senast 17.1.2020. På fackavdelningens webbplats hittar du blanketten.

Tilläggsuppgifter ger PAM:s arbetsmiljöexperter Erika Kähärä eller Merja Vihersalo.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa