Nyhet - 11.05.2018 klo 09.24
Arbetslivet

Tre viktiga saker för sommarjobbar: arbetsavtal, PAM och lönekontroll

Ett medlemskap i facket ger trygghet även åt sommarjobbare. Bild: PAMfi 2019, fotograf Hanna-Kaisa Hämäläinen

Ett medlemskap i facket ger trygghet även åt sommarjobbare. Bild: PAMfi 2019, fotograf Hanna-Kaisa Hämäläinen

Varje år är det ett antal sommarjobbare som råkar illa ut, när deras rättigheter som arbetstagare inte uppfylls som förväntat under sommaranställningen. Ett skriftligt arbetsavtal, medlemskap i ett fackförbund, och regelbundna kontroller av lönen skapar trygghet för sommarjobbet.

Sommarjobbare får inte behandlas ojämlikt jämfört med fast anställd personal bara därför att arbetet till exempel är säsongsbetonat. PAM rekommenderar att alla sommarjobbare ska göra upp ett skriftligt arbetsavtal, eftersom man där kan kontrollera anställningsförhållandets typ och längd, samt arbetstider och platsen där man ska arbeta.

Det lönar sig att ansluta sig till förbundet och bli medlem genast när man får löneinkomster från sitt anställningsförhållande. Ett medlemskap i förbundet kan även vara till hjälp för sommarjobbaresom får problem med sitt anställningsförhållande.

”Anställningsförhållandet behöver inte vara av en viss längd för att man ska kunna bli medlem i förbundet. Medlemskapet skapar trygghet och ingår i de grundläggande verktygen för alla arbetstagare som arbetar inom servicebranschen”, säger PAM:s jurist Julia Jeganova.

Besvärligt för sommarvikarier att provanställningen hävs

Även i tidsbegränsade sommaranställningar kan en provanställning ingå, så länge det har fastställts i arbetsavtalet. Inom ramen för provanställningen kan arbetsavtalet hävas och därmed avslutas mitt under avtalets giltighetstid. Det ska emellertid alltid finnas ett sakligt skäl till att arbetsavtalet hävs under provanställningen.

Jeganova berättar att arbetsgivarna ibland på kontroversiella grunder utnyttjar denna möjlighet att häva provanställningen för sommarjobb. Ett exempel är att arbetsgivaren vill ”upphandla” arbetstagarna.

”Arbetsgivaren kan mäta försäljningsresultat och avsluta anställningsförhållandena för sådana arbetstagare som sålt minst med hänvisning till att det var en provanställning. Detta kan anses motverka syftet med provanställningar”, påpekar Jeganova.

Bokför de arbetsskift du gjort

PAM får varje år höra om många situationer där sommarjobbare inte har fått tillräckligt med lön. Det bästa sättet att förebygga situationer där lönefordringar uppkommer är att göra upp ett skriftligt arbetsavtal. Dessutom lönar det sig för sommarvikarien att bokföra sina egna arbetsskift samt kontrollera på lönespecifikationen att lönen har utbetalats korrekt.

”Arbetstagaren måste få en skriftlig arbetsskiftsförteckning i god tid och senast en vecka innan den berörda tidsperioden börjar. Därefter kan ändringar i förteckningen göras endast med arbetstagarens samtycke eller av tungt vägande skäl som hänger ihop med hur arbetet organiseras. Det vore bra om arbetstagaren förvarar en kopia av arbetsskiftsförteckningen och dessutom bokför sina egna arbetstider”, säger Jeganova.

”Ett arbetsskift som finns i arbetsskiftsförteckningen kan inte avbokas med hänvisning till exempelvis regnväder eller till att det trots allt inte finns tillräckligt att göra. Om arbetsskiftet har antecknats i arbetsskiftsförteckningen, ska arbetstagaren också få vederbörlig lön för detta”, påpekar Jeganova.

Minderåriga arbetstagare skyddas med särskilda bestämmelser 

Om sommarjobbare är minderårig, ska man i arbetslivet och även i arbetsavtalet beakta särskilda bestämmelser och lagar, vars syfte är att skydda den unga. Lagen om unga arbetstagare tillämpas på arbete utfört av personer som är under 18 år.

”Enligt lagen får den som har fyllt 15 år i egenskap av arbetstagare själv ingå samt säga upp och häva arbetsavtal. Men vårdnadshavaren har ändå rätt att häva en ung arbetstagares arbetsavtal, om det är nödvändigt med hänsyn till den ungas uppfostran, utveckling eller hälsa”, berättar Jeganova.

Då du börjar sommarjobbet

  • Anslut dig till PAM. Även som sommarjobbare kan du ha nytta av ett medlemskap i facket och tryggheten vid eventuella oklarheter, t.ex. om din anställning skulle upphöra under prövotiden
  • För bok över dina arbetsskift som du gjort. Kontrollera alltid att lönen är betald i enlighet med utförda arbetsskift.

Ny i branschen?

Har du sommararbetat eller nyligen börjat arbeta inom servicebranscherna? Vi har samlat sådan information som är viktigt för dig att veta på sidorna Ny i branschen.

Nyheten är uppdaterad 26.3.2019.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa