Nyhet - 17.01.2017 klo 15.51

Totalkonsumtionen ned, tyngdpunkten till restauranger

Till många delar helt okej men försäljning av alkoläsk i affärer lämnar en bitter eftersmak, utvärderar Servicefacket PAM utkastet till en ny alkohollag.

PAM motsätter sig att alkoholdrycker som inte tillverkats genom jäsning (bl.a. long drink-drycker) får säljas i dagligvarubutiker och att restauranger får sälja ut sådana drycker, slog facket fast i sitt utlåtande om totalreformen av alkohollagen som det lämnade i går. Med tanke på produkter som tillverkats genom jäsning anser facket regeringens utkast vara bra.

– Om tyngdpunkten i försäljningen skiftar från Alko till stora enheter inom dagligvaruhandel påverkar detta troligen negativt sysselsättningen. Alko sysselsätter relativt fler än stora enheter inom dagligvaruhandel, påpekar PAM:s näringspolitiska sakkunnig Miia Järvi.

Möjligheten att bevilja mikrobryggerier detaljförsäljningstillstånd för drycker som tillverkats genom jäsning anser PAM vara bra – likaså att detta inte gällde produkter som inte tillverkats genom jäsning.

Tillgången till alkohol ökade kraftigt i början av fjolåret eftersom fria öppettider för affärer och butiker innebar också att alkohol numera kan säljas under en längre tid under veckan i och med att öppettiderna blivit längre på lördagar samt söndagar och andra helger.

– I Finland finns samtidigt ett behov av att minska totalkonsumtionen av alkohol och framför allt antalet alkoholrelaterade skador. Då det handlar om reglering av detaljförsäljning ska det enligt PAM generellt helst tas fram lösningar som leder till att en större del av alkoholen intas på restauranger, slår Miia Järvi fast.

Tyngdpunkten till restauranger

I sitt utlåtande anser PAM därmed att regleringen kunde till vissa delar luckras upp inom restaurangbranschen. Det understöder bland annat att det tas i bruk en cateringanmälan och ett gemensamt serveringsområde. Då behöver innehavare av serveringstillstånd endast se till att det finns tillräckligt många ansvariga föreståndare för att garantera en bra övervakning. Vid behov ska myndigheter ingripa effektivt om det uppdagas brister.

PAM anser det vara mycket bra att ansvarige föreståndaren ska vara närvarande även i fortsättningen.

– Det är ju helt omöjligt att en person som inte var på plats ansvarade för egenkontrollen då serveringstillstånden är i kraft och det serveras alkohol, påpekar Miia Järvi.

Enligt PAM är det klokt att avlägsna mängdrestriktionerna i serveringen men mer uppmärksamhet ska fästas vid allmänna säkerheten, egenkontrollen och myndighetskontrollen på restauranger. Servicefacket understöder även förslaget att det ska vara möjligt att inta alkoholdrycker i en timme efter att serveringstiden upphört.

PAM understöder helhjärtat förslaget att utveckla övervakningen av ordningen.

– Det är riktigt bra att lagen tillräckligt noggrant definierar arbetsuppgifterna för ordningsvakter för att säkerställa anställdas och kunders säkerhet, säger Miia Järvi.

PAM berömmer också att i regeringens utkast definieras klart och tydligt när serveringstillstånd kan begränsas eller inte beviljas.

PAM:s utlåtande i dess helhet (på finska) finner du här.

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa