Nyhet - 24.02.2015 klo 11.02

Tips till arbetssökande – hur förbereda sig till intervju, vad får arbetsgivaren fråga?

Det är nyttigt för den arbetssökande att repetera hur man på bästa sättet förbereder sig inför anställningsintervjun – speciellt om det är ett tag sedan förra gången. Å andra sidan är det också bra att veta vilka frågor man inte behöver svara på.

Det är nyttigt för den arbetssökande att repetera hur man på bästa sättet förbereder sig inför anställningsintervjun – speciellt om det är ett tag sedan förra gången. Å andra sidan är det också bra att veta vilka frågor man inte behöver svara på.

Från februari till april är det högsesong för sommararbetssökande. Också annars ser arbetssituationen lite ljusare ut än tidigare: enligt Statistikcentralen var det klart fler lediga arbetsplatser i slutet av året 2014 än året innan. Det är nyttigt för arbetssökanden att repetera, hur man kan förbereda sig inför arbetsintervjun. Å andra sidan är det också bra att veta vilka frågor man inte behöver svara på.

Du kan förbereda dig t. ex. så här:

• Bekanta dig med arbetsgivaren t. ex. på företagets nätsidor. Ta reda på hurdana produkter och/eller tjänster företaget producerar.

• Tänk i förväg ut vilka frågor du vill ställa om uppgiften och arbetsgivaren.

• Läs annonsen och din ansökan ännu en gång. Det kan ha gått tid sedan du skickade in din ansökan.

• Repetera din kompetens med hjälp av din CV (meritförteckning).

• Förbered dig på att presentera dig kort och koncist.

• Tänk genom vilka frågor som eventuellt ställs under intervjun och hur du ska svara på dem. Förbered dig också på att svara på frågor om dina personliga egenskaper, också dem som inte är enbart positiva. Med denna fråga testas hur bra du känner dig själv.

• Förbered dig att berätta om dina tidigare anställningar och varför du har bytt jobb. Om det är luckor i din meritförteckning, förebered dig på att berätta vad du har gjort under tiden och hur du eventuellt har utvecklat dig. Tänk också över dina planer och önskemål för arbetslivet, som vad du vill jobba med t. ex. om fem eller tio år.

• Förbered dig på lönefrågan: ange ditt löneanspråk och motivera det, om du får frågan. Ta med dina skolbetyg och arbetsintyg och organisera dem i en mapp eller i ett plastomslag. Ta betygen och intygen med till anställningsintervjun.

• Fundera ut i förväg vad du ska ha på dig vid intervjun. Klä dig snyggt och tänk på vad som passar på den tjänst och den arbetsplats du söker.

Under anställningsintervjun

• Kom i tid och försök också annars ge ett positivt förstaintryck.

• Kom ihåg att du berättar mycket om dig själv med dina gester, din mimik och ditt sätt att prata – du ska ändå inte dölja för mycket av din personlighet.

• Svara raskt, klart och tydligt, använd konkreta exemplen i dina svar och var konsekvent. Kom ihåg även att berömma dig själv i lagom dos.

• Berätta om ditt kunnande och dina färdigheter, men överdriv inte.

• Undvik svaren som du tror är "rätta", för att dina svar inte låter som klyschar.

• Prata inte otrevligt eller med negativ ton om din nuvarande eller tidigare arbetsplats.

• Var förberedd även för överraskande situationer. Intervjuaren kan t. ex. testa dina språkkunskaper genom att byta språk.

• Fråga om intervjuaren vill se dina betyg och intyg.

• Fråga till slut om vidare process om intervjuaren inte själv kommer på att berätta om den.

• Helt till slut ska du tacka för anställningsintervjun och du kan konstatera t. ex. att det var trevligt att träffas.

Lycka till med att söka arbete!

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa