Nyhet - 01.06.2020 klo 14.30
Arbetslivet

Tingsrätten dömde städentreprenören att betala ersättning till förtroendemannen och en anställd för ogrundat upphävande av anställningsförhållande

Bildtext: Efter att ha gett sparken föreslog arbetsgivaren att de anställda skulle börja arbeta som s.k. lättföretagare eller avtalsföretagare. Bild: GettyImages.

Bildtext: Efter att ha gett sparken föreslog arbetsgivaren att de anställda skulle börja arbeta som s.k. lättföretagare eller avtalsföretagare. Bild: GettyImages.

Helsingfors tingsrätt meddelade vinstdom i ett rättsfall där två städarbetare hade blivit uppsagda utan saklig grund. Den ena var dessutom PAM:s förtroendevald i företaget.

Hemstädföretaget hade med sina anställda ingått ett arbetsavtal som gällde tillsvidare och gick ut på att de anställda kallas till arbete vid behov. I praktiken var de deltidsanställda i företaget. 

Enligt arbetsavtalet skulle ”PAM:s kollektivavtal” tillämpas på anställningsförhållanden. Under rättegången konstaterade man enhälligt att formuleringen hänvisade till fastighetsservicebranschens kollektivavtal som är ett allmänt bindande kollektivavtal.  

Arbetsgivaren ansåg dock att  branschens kollektivavtal eller något annat kollektivavtal inte behöver följas, eftersom det är fråga om ett arbetsavtal utifrån vilket arbetstagaren kallas till arbete vid behov. Arbetsgivaren hade avbokat arbetspass efter eget tycke och låtit bli att betala lön, semesterpenning, lön för övergångs- och sjukdomstid samt en del av semesterlönerna för de inställda arbetstimmarna. 

De anställda försökte i flera år att få arbetsgivaren att ändra sitt tillvägagångssätt och uppdatera arbetsavtalen så att de motsvarar de faktiska timmarna. Men arbetsgivaren vände dövörat till och ville inte lyssna.  

Våren 2016 bestämde de anställda att de måste organisera sig och valde en förtroendeman bland sig. Också Regionförvaltningsverket genomförde en arbetarskyddsinspektion på arbetsplatsen i april 2016. Förtroendemannen försökte förhandla med arbetsgivaren om situationen, men det hjälpte inte.  

I juni 2016 sade arbetsgivaren upp alla sina anställda med hänvisning till ekonomiska och produktionsmässiga orsaker. I samma veva föreslog arbetsgivaren att anställda skulle börja arbeta som s.k. lättföretagare eller avtalsföretagare. De anställda gick inte med på det och tog ärendet i stället till rätten med hjälp av PAM. 

Helt väntat ansåg tingsrätten i sin dom att arbetsgivaren borde ha följt fastighetsservicebranschens kollektivavtal. Tingsrätten ansåg vidare att arbetsgivaren inte hade lagliga grunder för att säga upp de anställdas arbetsavtal. Arbetsgivaren hade under processens gång medgett att behovet av arbetskraft inte hade minskat. 

I båda domarna konstaterade tingsrätten bland annat att arbetsgivaren helt klart hade förfarit mot arbetsavtalslagen. Uppsägningsgrunden hade varit den att de anställda hade kommit med krav som baserar sig på kollektivavtalet. 

Tingsrätten dömde arbetsgivaren att betala till förtroendemannen en ersättning som motsvarar 12 månaders lön för ogrundat upphävande av anställningsförhållande. Dessutom ska arbetsgivaren betala till förtroendemannen sammanlagt cirka 2 100 euro i ersättning för obetald semesterlön och -penning, obetalda semesterersättningar samt obetald lön för sjukdomstiden och lön för inställda arbetspass.  

Dessutom dömdes arbetsgivaren att betala till den andra anställda en ersättning som motsvarar sex månaders lön för ogrundat upphävande av anställningsförhållande. Utöver det ska arbetsgivaren betala till den anställda sammanlagt cirka 1 800 euro i ersättning för väntetidslön samt obetald semesterlön och -penning samt obetalda semesterersättningar.  

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa