Meddelande - 17.05.2013 klo 17.00

Timanställningar med noll timmars arbetstid smyger in på arbetsmarknaden

 

 

Anställningar med ned till noll arbetstimmar i veckan är troligen lagstridiga.

Arbetstagare med nolltimmarsanställningar förbigås i tystnad av lagar som är stadgade för att trygga arbetstagaren, säger Juha Ojala, förhandlingschefen inom Handeln i Servicefacket PAM. Den som hamnat i en sjukdomscirkel får ingen lön för sjukdomstiden då han eller hon inte tilldelas arbetstimmar under sjukdomsperioden. Arbetstagaren som frågar efter sina kvällstillägg får upptäcka att timmarna är försvunna, och den som meddelat att hon blivit gravid kan få se att hon plöstligt inte har några arbetstimmar.

Timanställda med sådana avtal är likväl beroende av sina arbetsgivare, då den som av eget initiativ säger upp sig riskerar att måste leva utan lön, om TE-kontoret sätter henne i karens. Då är det inte viktigt att arbetsavtalet definierar arbetstiden på 0–37,5 timmar per vecka.

Enligt Ojala är det skäl att tvivla på om sådana avtal är lagenliga. Ojalas egen ståndpunkt är att ett arbetsavtal som inte garanterar arbete inte kan vara lagenlig. Denna typ avtal har smugit lite efter lite in på finska arbetsmarknaden allteftersom arbetsgivarens andra knep har hindrats.

I samband med budgetuppgörelsen 2011 kom arbetsmarknadsorganisationerna överens om att redovisa för ändringsbehoven som har att göra med oregelbundna arbetstider. Därför har det satts ned en trekantsgrupp som fortsätter att arbeta till och med veckan efter midsommar.
Ojala tror att arbets- och näringsministeriets arbetsgupp kommer i sin tid att leda till lagändringar.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa