Nyhet - 19.03.2020 klo 10.30
Kollektivavtal

Tillfälliga avvikelser i kollektivavtalen

Avsikten med dessa beslut är att trygga såväl arbetstagarnas utkomst som företagens verksamhetsförutsättningar.

Coronavirusepidemin har förorsakat en exceptionell kris på flera serviceföretag och för deras anställda. För att säkra arbetstillfällen och säkerställa företagens verksamhet har servicebranscher fattat flera beslut om undantag från kollektivavtal för viss tid. Avvikelser har gjorts i kollektivavtalen för anställda inom handeln, turism, restaurang- och fritidstjänster samt inom flyttservicebranschen och för biograferna. Det nyaste beslutet handlar om ändringar som rör fastighetsservice, tågservicepersonalen på Avecra, programservice, skidcenter samt nöjes-, tema- och äventyrsparker.

Fattade besluten förkortar för viss tid tiden för att meddela om permittering och längden på förhandlingar enligt samarbetslagen samt utvidgar användningen av förfarandet med egen anmälan vid sjukfrånvaro. Dessa beslut träder i kraft imorgon och det berättas mer om dem på webbsidorna för PAM. Onsdagen 18 mars fattade PAM:s styrelse motsvarande beslut om ändringar för viss tid inom turism- och restaurangbranschen, handel och specialbranscher.

Ta del av ändringarna här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa