Nyhet - 17.06.2020 klo 14.07
Kollektivavtal

Tillfälliga ändringar som gjorts i kollektivavtalen med Palta förlängs

PAM:s styrelse beslutade att förlänga de tillfälliga ändringar som gjorts i kollektivavtalen med Palta fram till årets slut. De ändringar som man överenskommit om med Fastighetsarbetsgivarna har däremot upphört att gälla.

En rad tillfälliga ändringar har gjorts i flera av PAM:s kollektivavtal med avsikt att lindra coronapandemins effekter på arbetsgivare och arbetstagare. PAM:s styrelse beslutade på onsdagen den 17 juni att de ändringar som gjorts i kollektivavtalen inom Servicebranschens arbetsgivare Palta rf:s branscher kommer att förlängas till årets slut om motsvarande lagstiftningsändringar träder i kraft. 

Ändringarna handlar bland annat om tidsfristen för meddelande om permittering, samarbetsförhandlingar samt bestämmelser om återanställning.

Följande ändrade kollektivavtal som slutits med Palta kommer att stå i kraft fram till 31.12.2020:
• Kollektivavtal för bevakningsbranschen
• Kollektivavtal för kundservice- och telemarketingbranschen 
• Kollektivavtal för branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen
• Kollektivavtal för anställda vid bingohallar
• Kollektivavtal för golfbranschen
• Kollektivavtal för Finlands Nationaloperas tekniska smågrupper och tekniska förmän och mästare

Ändringarna träder i kraft först efter att lagstiftningsändringarna har antagits av riksdagen. 

Förra veckan förlängdes tidsfristen för ändrade kollektivavtal som tillämpas inom turism- och restaurangbranschen och apoteksbranschen. Inom handeln löper en del kollektivavtal med nämnda ändringar ut 30.6.2020 och andra 31.12.2020. 

De tillfälliga ändringar som överenskommits med Fastighetsarbetsgivarna upphörde att gälla vid utgången av maj (31.5.2020). 
Mer detaljerad information om de tidsbundna ändringarna i kollektivavtalen för de olika branscherna finns på PAM:s wikisidor. 

Följ aktuell information här: Ändringar som gjorts i kollektivavtal på grund av coronaepidemin. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa