Nyhet - 12.06.2020 klo 09.02
Arbetslöshetstrygghet

Tillfälliga ändringar i arbetslöshetsskyddet förlängs

Enligt lagförslaget skulle de ändringar som gjorts in lagstiftningen på grund av Covid-19-situationen förbli i kraft till och med 31.12.2020. Dessutom skulle frysningen av beräkningen av maximitiden utvidgas till att gälla alla arbetslösa.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till att tillfälliga ändringar i arbetslöshetsskyddet förlängs så att ändringarna förblir i kraft fram till utgången av år 2020. Enligt den tidigare propositionen skulle lagarna upphöra att gälla under sommaren. 

Propositionen gäller utbetalningen under självrisktiden, den tillfälliga avvikelsen i löntagares arbetsvillkor samt maximitiden för utbetalningen. 

Maximitiden för arbetslöshetsdagpenning förbrukas inte under permitteringen fram till 6.7.2020. Enligt propositionen skulle dagpenningen som betalas på grund av arbetslöshet inte förbruka maximiutbetalningstiden. Man föreslår alltså att maximiutbetalningstiden på grund av permittering eller arbetslöshet förlängs fram till årets slut.  

Också ärendehanteringen vid TE-byråerna har ändrats tillfälligt. Även dessa förändringar förlängs till årets slut. Ändringarna gäller följande saker: 

  • permitterade personers företagsverksamhet och studier behöver inte utredas 
  • inledande intervjuer med arbetslösa arbetssökanden slopas 
  • en arbetslös person har rätt till arbetslöshetsskydd även om personen inte gjort en sysselsättningsplan, avbryter en sysselsättningsfrämjande tjänst på grund av coronaepidemin eller personens kortvariga studier förlängs till mer än 6 månader på grund av coronaepidemin. 


Lagen avses träda i kraft 1.7.2020.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa