Nyhet - 01.04.2020 klo 18.35
Lagstiftning

Tillfällig ändring av arbetsavtalslagen på grund av coronaepidemin

”Det gäller att först kolla sitt eget kollektivavtal”, säger rådgivningschefen Juha Ojala på PAM.

”Det gäller att först kolla sitt eget kollektivavtal”, säger rådgivningschefen Juha Ojala på PAM.

Arbetsavtalslagen ändras för att underlätta företagens svåra situation.

Onsdagen den 1 april trädde en tillfällig ändring av arbetsavtalslagen i kraft enligt riksdagens beslut, ändringen är i kraft fram till 30.6.2020. Syftet med ändringen är att hjälpa företagare i en situation där kunderna har försvunnit och försäljningen rasat på grund av coronaviruset.

Nu kan också visstidsanställda permitteras

Enligt riksdagens beslut kan arbetsgivaren permittera en visstidsanställd på samma villkor som en tillsvidareanställd. En visstidsanställd kan permitteras för viss tid eller tills vidare. Arbetsgivaren ska ha vägande grunder för permittering av en visstidsanställd.

”En visstidsanställd har rätt till utkomstskydd för arbetslösa under permitteringstiden och rätt att häva arbetsavtalet på basis av permitteringen. Då kan man ta emot ett nytt jobb om man hittar ett”, säger Juha Ojala, rådgivningschef på PAM.

Lättare att häva arbetsavtal under prövotiden

Arbetsgivaren kan häva ett arbetsavtal under prövotiden också av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. Normal praxis är att ett arbetsavtal under prövotiden endast kan hävas av orsaker som hänför sig till arbetstagaren. Arbetstagaren har rätt till utkomstskydd för arbetslösa om arbetsavtalet hävs under prövotiden.

Återanställningsskyldigheten förlängs

Om en arbetstagare sägs upp före 30.6 förlängs återanställningsskyldigheten från fyra till nio månader enligt lag. Arbetsgivaren har alltså en förlängd skyldighet att återanställa en uppsagd arbetstagare i stället för att anställa en ny arbetstagare för uppgiften. Förlängda återanställningsskyldigheten gäller alla uppsagda arbetstagare oberoende av arbetsförhållandets längd.

”Det här är bra för den som blir uppsagd. PAM har redan tidigare avtalat om detta i de centrala kollektivavtalen”, säger Ojala.


Närmare uppgifter om undantagen i PAM:s kollektivavtal som gjorts med anledning av coronaepidemin finns här.

Ett sammandrag av undantagen i arbetslagstiftningen och lagen om utkomstskydd för arbetslösa finns här.

Tillfälliga ändringar i PAM:s avtal

Riksdagen ändrade arbetslagstiftningen också genom att påskynda permitteringsprocessen, tiden för meddelande om permittering och förhandlingstiden vid samarbetsförhandlingar har förkortats. Den tillfälliga lagstiftningen är i kraft till 30.6.2020.

PAM har förhandlat med arbetsgivarförbunden om motsvarande tillfälliga ändringar i kollektivavtalen. Ändringarna gäller bl.a. tiden för meddelande om permittering och längden på samarbetsprocessen, men också förfarandet med egen anmälan, dvs. att en insjuknad arbetstagare eller förälder till ett sjukt barn kan stanna hemma utan ett intyg från läkare eller hälsovårdare. 

”Du ska alltid kolla ditt kollektivavtal”, säger Ojala.

Närmare uppgifter om ändringarna i PAM:s kollektivavtal med anledning av coronaviruset finns här. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa