Nyhet - 27.06.2014 klo 10.00

Tidningen Pam 8/2014: Seppäläs kamp för språk tillägget gav resultat

"Det känns fantastiskt! Vi har vridit och vänt på språktillägget i flera år och nu har vi kommit så här fint igång", gläds Seppäläs huvudförtroendeman Pirjo Kärki.

Seppälä kartlade i våras användningen av språk i butikerna. Som bäst testas de anställdas språkkunskaper och när testet är avklarat får de språktillägg.

Arbetsdomstolens beslut var en bidragande orsak till att språktillägget började betalas i Seppälä. Även om beslutet från hösten 2013 gällde försäljarna i Villmanstrand, så tog arbetsgivaren aktivt tag i saken efter domen.

Läget är inte närapå så här bra i andra butikskedjor, trots att språktillägget är en bestämmelse i handelns kollektivavtal. Det visar Pam-tidningens kartläggning av hur språktillägg betalas i klädbutiker.

Allra vanligast är att klädbutikerna betalar språktillägg för svenska på de tvåspråkiga orterna längs kusten. Men flera klädkedjor betalar inte för t.ex. engelska eller ryska.

"Det verkar som om arbetsgivarna tror att de själva kan bestämma om de betalar språktillägg eller inte", kommenterar Juha Ojala, PAMs förhandlingschef för handeln, Pam-tidningens kartläggning.

Jonna Söderqvist

Läs mer i tidningen Pam 8/2014 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa