Nyhet - 12.04.2013 klo 11.45

Tidningen Pam 6/2013: En ändring av dagvårdsavgiften kan medföra besparingar för deltidsanställda

Föräldrar som stannat hemma för att sköta sina små barn lockas att börja jobba igen genom en reform av dagvårdsavgifterna. Reformen kan också medföra besparingar också för dem som redan jobbar på deltid.

Föräldrar som stannat hemma för att sköta sina små barn lockas att börja jobba igen genom en reform av dagvårdsavgifterna. Reformen kan också medföra besparingar också för dem som redan jobbar på deltid.

Dagvårdsavgifterna håller på att ändras. Regeringen beslutade i rammanglingen i mars att införa timbaserad dagvård, en reform som också PAM har drivit. I denna modell fastställs dagvårdsavgifterna noggrannare enligt den verkliga användningen av tjänsten än i dag.

Syftet med reformen av dagvårdsavgifterna är framför allt att locka småbarnsföräldrar som stannat hemma att börja arbeta ens på deltid, så att frånvaron från arbetslivet förkortas. Å andra sidan kan den timbaserade avgiften ge fördelar också till dem som redan är i arbetslivet. Enligt Katja Veirto, chef för sociala ärenden vid FFC, borde modellen uttryckligen ge besparingar till deltidsanställda, vilket många av medlemmarna i PAM är. I dagens läge har dagvårdsavgiften vanligen endast två kategorier. Om deltidsvården på 5 timmar inte räcker, ska man välja och betala för en plats för heldagsvård.

Den timbaserade dagvårdsavgiften har redan provats i bland annat Jyväskylä. Både personalen och föräldrarna har varit så nöjda med modellen att en avgiftstabell med tre kategorier införs på alla daghem och inom familjedagvården i staden i augusti. Enligt dagvårdschef Maija-Riitta Anttila upptäckte man under försöket även att vårdtiderna förkortades betydligt.

– Förhandsuppskattningen är att modellen passar väldigt bra för barn i skiftsdagvård, medan den lämpar sig lite sämre för barn i dagvård. För några stiger avgiften och för några sjunker den, berättar hon.

Åtminstone i Jyväskylä införs samtidigt med den timbaserade avgiften också en mobilapplikation som föräldrarna kan använda för att boka vårdtider. På webben kan de meddela vårdbehovet för en vecka, två veckor eller exempelvis en månad i förväg.

Läs mer i tidningen Pam 6/2013 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Auli Kivenmaa

 

Senaste

Mest lästa