Nyhet - 22.04.2016 klo 09.58

Tidningen Pam 5/2016: Lokala avtal inget ovanligt

Större möjligheter till lokala avtal är en del av konkurrenskraftsavtalet. Hur vanligt är det att avtala lokalt?

Det finns hundratals möjligheter för att avtala lokalt i de tiotals kollektivavtal inom PAMs branscher. Beroende på vad avtalen gäller, så kan antingen arbetstagaren eller förtroendemannen ingå avtal. Till exempel kan man förhandla lokalt om arbetsskiftsarrange-mang, pauser och när lönen betalas. Vad man kan avtala om och på vilka villkor varierar inom de olika branscherna.

– Man kan säga att det finns tillräckligt med möjligheter, men man känner inte alltid till dem, säger PAMs förhandlingschef Jyrki Sinkkonen.

Eftersom avtalen ingås på företagsnivå, så finns det inte samlad information om hur många lokala avtal det allt som allt finns. Ungefär 40 procent av PAMs förtroendevalda uppgav att de ingått lokala avtal under de två senaste åren, kom det fram i PAMs medlemsenkät från i fjol. Andelen är mindre än i FFCs andra branscher som också tillfrågades.

Som bäst förhandlar PAM och arbetsgivarförbunden om hur konkurrenskraftsavtalet ska tillämpas på PAMs branscher. Som en del av paketet förhandlar parterna om hur man kan utöka möjligheterna till lokala avtal. Till paketet hör också att förstärka förtroendemannens ställning och att kunna ta i bruk arbetstidsbanker. De är i och för sig redan vanliga inom servicebranscherna.

Hindren för att förhandla lokalt och kollektivavtalens ”stelhet” betonas tidvis allt för mycket.

– Om idén är bra, så faller den sällan på grund av strukturer. Man kan vid behov komma överens om försök eller undantag, säger Sirpa Leppäkangas, PAMs expert på arbetstids- och lönesystem.

Enligt PAM finns det inget utrymme för att förhandla lokalt om sänkta löner, eftersom de lägsta grundlönerna redan är så låga och många jobbar deltid.

Läs mer i tidningen Pam 5/2016.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa