Nyhet - 17.04.2015 klo 09.33

Tidningen Pam 5/2015: Hygienpasset inlärningssvårigheter till trots

Bild: Frank Leiman

Bild: Frank Leiman

Inget hygienpass, men ett jobb som kräver det? Inlärningssvårigheter, sensoriska störningar eller dåliga språkkunskaper är inga hinder för att ta hygienpasset.

Om man inte kan delta i ett vanligt kompetenstest av en eller annan orsak, så kan testet anpassas efter specialbehov.

Livsmedelslagen kräver att de som i sitt arbete hanterar oförpackade livsmedel som lätt far illa ska ha hygienpass. De som har avlagt en examen inom livsmedelsbranschen behöver inte göra kompetenstestet, men nog alla andra som har arbetat längre än tre månader på till exempel kaféer eller restauranger.

Ifall man vill ta testet på något annat sätt än det vanliga, ska man kontakta testarrangören och diskutera specialarrangemangen, tipsar överinspektör Satu Meririnne vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Trots att testet anpassas efter specialbehov, så betyder det inte att det är lättare att komma igenom. Däremot kan testtagaren få ta mer tid på sig för att göra testet. Frågorna kan också i vissa fall läsas upp eller översättas till klarspråk på förhand. De som inte behärskar finska fullt ut kan få använda ordbok. Testet kan också avläggas på olika språk.

Läs mer i tidningen Pam 5/2015 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tiina Ritala

 

Senaste

Mest lästa