Nyhet - 29.04.2014 klo 09.30

Tidningen Pam 5/2014: Bukt med utnyttjande

Men hur? Till exempel genom fler inspektörer som granskar utländska arbetstagares arbetsvillkor och grupptalan för fackförbunden.

En märkvärdig ökning har skett i antalet fall där polisen utreder om utländska arbetstagare har utnyttjats. Det visar en färsk undersökning av Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI. År 2012 gjordes 65 förundersökningar om människohandel, grov människohandel och ockerliknande diskriminering i arbetslivet. Motsvarande siffra för år 2007 var 17.

"Statistiken visar bara toppen av isberget, eftersom offren sällan söker hjälp. Utländska arbetstagare känner inte till sina rättigheter och vet inte heller vart de kan vända sig för att få hjälp", säger forskare Anniina Jokinen.

En del arbetstagare låter avsiktligt bli att berätta om sina problem för polisen och lider hellre av dåliga arbetsvillkor i fem års tid. Efter det har personen rätt att ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Inom restaurangbranschen hänger utnyttjande ihop med systematisk försäljning förbi kassan och med svartbetald arbetskraft. Inom städbranschen är konkurrensen hård och leder till underpris. Det i samband med långa leverantörskedjor ökar risken för utnyttjande i slutet av kedjan. Arbetsgivarnas motiv är oftast pengar och de hör inte heller till arbetsgivarförbunden.

FFC har beslutat att i slutet av året öppna en rådgivning för utländska arbetstagare. Rådgivningen betjänar alla utan krav på medlemskap i facket eller på tillstånd att vistas i landet.

Josetta Nousjoki

Läs mer i tidningen Pam 5/2014 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa