Nyhet - 01.04.2016 klo 09.06

Tidningen Pam 4/2016: Visste du? Två lediga dagar före helg inom handeln

Om du jobbade på påsklördagen kan du vänta dig åtminstone två lediga dagar före helg under resten av året – eller så får du dubbel lön.

"Handelns kollektivavtal, 7 §, punkt 2.3: För ordinarie arbetstagare är 2 av följande dagar före helg fridagar: påsklördag, midsommarafton, julafton, nyårsafton."

Affärernas öppettider blev fria när lagen ändrades, men det påverkar inte paragraferna i kollektivavtalet. Parterna har tidigare kommit överens om rätt för arbetstagarna att få åtminstone två av de ovan nämnda dagarna som fridagar. Arbetsgivaren kan också ersätta de lediga dagarna före helg genom att betala 100 procent högre lön för arbete dessa dagar. Det är skäl för arbetsgivaren att se till att de lediga dagarna fördelas jämt.

Kände du till denna avtalsparagraf Heini Tamminen, ansvarig expedit på H&M?
Jag kom inte ihåg antalet fridagar, men jag visste nog att jag har rätt till lediga dagar.

Hur ges de lediga dagarna före helg på din arbetsplats?
De har getts riktigt bra åtminstone för min egen del.

Hur har denna paragraf påverkat ditt liv?
Senast hade jag ledigt på julafton och före det på midsommaraftonen. Jag arbetade på nyårsaftonen, men jag har inget arbetsskift under påsken. Det kan hända att jag i år arbetar på midsommaraftonen. På julen var vi alla hemma med familjen. Jag lagade mat och jag hade också bett mamma och hennes pojkvän till oss på mat. Inte stör det mig att ibland jobba en dag före helg, för man får bra lön för de dagarna.

 

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa