Nyhet - 04.04.2014 klo 10.00

Tidningen Pam 4/2014: Deltidsanställda har inte fått det bättre

"Antalet heltidsanställningar ska främjas", lovar regeringsprogrammet. Men regeringen har inte fått till stånd en enda proposition.

"Antalet heltidsanställningar ska främjas", lovar regeringsprogrammet. Men regeringen har inte fått till stånd en enda proposition. Katainens regering har bara ett år kvar, men dess löften åt deltidsanställda har inte infriats.

"Den här situationen motsvarar inte förväntningarna. Sakerna framskrider rätt trögt", konstaterar Katarina Murto, ledande avtalsexpert vid FFC.

Det är ingen större överraskning att arbetsgivarna och Finlands näringsliv EK har motsatt sig de flesta förslag på förbättringar för deltidsanställda. Trots det: varför stiftade regeringen inte lagar i enlighet med regeringsprogrammet?

"En arbetsgrupp redde ut lösningar förra året, men gruppen förblev oense i frågan om behov av förändringar i lagstiftningen. Jag anser att det är beklagligt. Erbjudandet av mertidstimmar åt deltidsanställda borde omfattas av starkare förpliktelser", kommenterar arbetsminister Lauri Ihalainen åt Pam-tidningen.

Enligt Ihalainen har regeringen i arbetslivsfrågor inte drivit lagförändringar som inte har både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationernas godkännande.

Tuomas Lehto

Läs mer i tidningen Pam 4/2014 som också finns som e-tidning. E-tidningen har ocksåsvenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa