Nyhet - 11.03.2016 klo 09.22

Tidningen Pam 3/2016: PAM i strålkastarljuset

PAM gav konkurrenskraftsavtalet kalla handen. Vad händer nu?

Förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet stannade upp på måndag eftermiddag då Finlands Näringsliv EK meddelade att tillämpningsförhandligarna inte börjar förrän FFC får mer än 60 procent av sina medlemmar med. Det finns tid att förhandla fram till slutet av maj. PAM är det största bortfallet. PAMs styrelse beslutade på fredag för en vecka sedan att ställa sig utanför uppgörelsen med rösterna 11-5. Det här var läget då tidningen gick i tryck på tisdag.

Vad säger du nu, ordförande Ann Selin?

– Det här visar en hur betydande aktör vi är som ett stort förbund. Våra beslut påverkar inte bara oss, utan också andra. Så här är det både på gott och ont.

Då PAMs styrelse diskuterade avtalet, konstaterade många att de inte vill ta del i förhandlingar där det inte finns något att hämta. Det föreföll som om det bara tas av arbetstagarna, medan arbetsgivarna får.

Sysselsättningen har inte förbättrats, trots att måttfulla avtal har ingåtts länge. Nedskärningarna hotar konsumenternas köpkraft, vilket är gift för servicebranscherna. Dessutom sade flera att ingen vet vad landets regering gör till näst. Det saknas en tro på de premisser som är utgångspunkten.

En del var däremot av den åsikten att man alltid ska förhandla till slut. Också PAMs ledningsgrupps förslag som fick avslag utgick från att den sista bedömningen görs då förhandlingstiden löper ut i slutet av maj.

Om konkurrenskraftsavtalet blir av och PAM stannar utanför det, så börjar normala kollektivavtalsförhandlingar. Avgifterna, som konkurrenskraftsavtalet medför, och lagändringarna berör ändå alla.

– Jag är ganska säker på att vi har helt samma saker inklusive arbetstidsförlängningen framför oss i förbundsrundan, konstaterar Selin.

Läs mer i tidningen Pam 3/2016.

 

 

uutisen-teksti: Auli Kivenmaa

 

Senaste

Mest lästa