Nyhet - 14.03.2014 klo 10.00

Tidningen Pam 3/2014: Tror du på läkaren?

Långtifrån alla serviceanställda litar på företagshälsovårdens läkare. Bland annat det här kom fram i Pam-tidningens förfrågan till yrkesaktiva PAM-medlemmar.

Långtifrån alla serviceanställda litar på företagshälsovårdens läkare. Bland annat det här kom fram i Pam-tidningens förfrågan till yrkesaktiva PAM-medlemmar.

"Läkaren undersöker inte en ordentligt, utan antar att patienten vill skolka från jobbet. Läkaren har alltid brått att ta in följande patient", skriver en som svarade på Pam-tidningens enkät om företagshälsovården.

17 procent av de som svarade på enkäten litar inte på sin företagshälsovårdsläkare. Om man bortser från dem som inte har erfarenhet av företagshälsovårdens tjänster, så saknar 24 procent förtroende för läkaren. Mest misstroende finns bland dem som jobbar inom fastighetstjänste- och säkerhetsbranschen. Misstroendet är också större i de företag där företagshälsovården arrangeras inom företaget självt, medan arbetstagarna litar mer på de tjänster som köps av kommersiella hälsoföretag.
Den vanligaste orsaken till misstroendet är att läkaren upplevs driva arbetsgivarens intresse.

Många upplever också att läkaren inte känner till arbetsplatsen och dess arbetsuppgifter tillräckligt bra. I svaren dök också läkarens brådska och ibland ovilja att sätta sig in patientens situation upp.

Läs mer i tidningen Pam 3/2014 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa