Nyhet - 22.02.2013 klo 10.00

Tidningen Pam 3/2013: Bröd i tanken

Förutom mänskor äter också bilarna bröd. HOK-Elanto-butikernas brödsvinn ges åt hungriga och det som blir över blir bränsle.

När brödets bäst före-datum håller på att löpa ut, försöker butikerna få fart på försäljningen genom att sänka priset. Men om det ändå inte går åt, så bokförs det som brödsvinn. Och brödsvinnet tar i praktiken två alternativa rutter. I båda fallen levereras de till nyttoanvändning, eftersom avstjälpningsplatsen inte är dagens melodi. En del av brödet ges vidare till 26 välgörenhetsorganisationer och föreningar som bjuder sina kunder på brödet. För tillfället är utbudet större än efterfrågan, så det överstående brödet blir bränsle och djurfoder.

Tillsammans med butikerna och bagerierna i Nyland och Lahtisregionen håller SITA Suomi Oy igång en brödring. Brödringen levererar det brödsvinn som blir över efter mathjälpen till Vanda till St1 Biofuel Oy:s produktionsanläggning som gör bioetanol av brödet. Som biprodukt i den processen skapas dessutom djurfoder.

Liksom brödbilen, tankas många privatbilar med samma etanolbaserade bränsle. Shell- och St1-bensinmackarna säljer bränslet och det används också i ABC-servicestationernas bränsle med hög etanolhalt.

Den här våren kommer det nya anvisningar för mathjälpen. Anvisningar bereds av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och av jord- och skogsbruksministeriet. Kattilamäki förutspår att anvisningarna kommer att utvidga HOK-Elantos mathjälp till att förutom bröd också omfatta andra livsmedel.

Läs mer i tidningen  Pam 3/2013 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa