Nyhet - 21.02.2014 klo 10.00

Tidningen Pam 2/2014: Turismen behöver lediga dagar

Turistbranschen lider om söckenhelgerna flyttas till veckoslut. Trettondagen är viktig för skidcentren.

Som bäst utreder arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna samt Kyrkostyrelsen om trettondagen och Kristi himmelfärdsdag kan flyttas till lördag. Utredningen är en del av höstens sysselsättnings- och tillväxtavtal. Det är Finlands Näringsliv EK som driver förändringen, som skulle öka på den årliga arbetstiden.

Mindre fritid minskar ändå konsumtionsmöjligheterna och resandet. Förändringen skulle ha motstridig inverkan på branschens företag, konstaterar Eero Lindström, arbetsmarknadsdirektör för arbetsgivarförbundet för turism och restaurangbranschen MaRa.

"För skidcentren skulle förändringen minska efterfrågan, vilket givetvis inte är en bra sak. Om man ser på saken ur personalrestaurangernas synvinkel, så skulle de gynnas av ytterligare två arbetsdagar."

Läs mer i tidningen Pam 2/2014 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa